รมว.ดีอี ดัน “ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” เป็นโมเดลประเทศ ตอบโจทย์ทุกมิติ เตรียมขยายผลทั่วทุกภูมิภาค

วันที่: 15/03/2561 | ส่วนกลาง

ภูเก็ต / ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( #depa ) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีป้าให้การสนับสนุนและเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของดีป้าประจำศูนย์ภาคใต้ 
ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ดำเนินไปแล้วทั้งสิ้น 4 ด้านประกอบด้วย Smart tourism , Smart safety Smart environment และSmart Economy โดยในด้านการท่องเที่ยว Smart tourism ได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ถึง 1,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชน โดยมีผู้เข้าใช้กว่า 45,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน ดิจิทัล สตาร์ทอัพ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการปรับตัวของเอสเอ็มอีด้วยดิจิทัล ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
     ด้านความปลอดภัย Smart safety ดำเนินการใน 3 ด้านคือ รวบรวมกล้อง CCTV ของภาครัฐกว่า 1,000 ตัว ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต รวมถึงการการติดตั้งระบบ CCTV Analytics ในการจับใบหน้า ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ และ ระบบบังคับการใช้กฎหมายจราจร สุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์ CCTV จังหวัดภูเก็ต ณ ที่ทำการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 18 กลุ่มอันดามัน ด้านสิ่งแวดล้อม Smart environment ดำเนินการติดตั้งระบบ IoT Sensors ไปยัง 2 ลำคลองคือ คลองบางใหญ่เขตเทศบาลนครภูเก็ต คลองปากบางเขตเทศบาลป่าตอง โดยติดตั้งทั้ง 15 สถานีประกอบด้วยการวัดปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติจากน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มสุดท้ายคือ ด้านเศรษฐกิจ Smart Economy ได้ผลักดันให้เกิดการปรับตัวของเอสเอ็มอีด้วยดิจิทัล ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ รายใหม่ 
“ซึ่งทั้ง 4 ด้าน ภายใต้โครงการ ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ จะถือเป็นเป็นโมเดลประเทศ ที่จะขยายผลไปสู่เมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มพัฒนาไปบ้างแล้วที่ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานครและ อีอีซี ” ดร. พิเชฐ กล่าว 
     ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า ดีป้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการริเริ่มนำอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ประสานกับข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างต้นแบบ City Data Platform ตามนโยบายการขับเคลื่อนด้าน Big Data ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เมืองมีความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จังหวัดหวัดภูเก็ตแม้จะมีขนาดเล็กเพียง 543 ตารางกิโลเมตร แต่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก และมีความซับซ้อนในปัญหาค่อนข้างสูง โดยได้วางเป้าที่จะพัฒนา City Data Platform เพื่อตอบโจทย์ ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ข้อมูลสนับสนุนการลงทุน ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการเมือง อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังมีภาคเอกชนอย่างบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง คอยร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มที่ และเพิ่งเปิดตัวโครงการ Smart Bus ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ #smartCity #คบdepaสร้างเมือง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: