รองผู้อำนวยการดีป้า บรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในงาน Thai-Swedish chamber of commerce

วันที่: 09/11/2560 | ส่วนกลาง

           9 พฤศจิกายน 2560  - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.กษิติธร  ภูภราดัย รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ได้เข้าร่วมบรรยายบทบาท และภารกิจของ DEPA ในงาน Thai-Swedish chamber of commerce “Business Talks & Networking Evening - Winning by being Digital”ณ โรงแรมเรดิสัน บลู สุขุมวิท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: