รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2018 (BIDC)

วันที่: 13/06/2561 | ส่วนกลาง

11 มิถุนายน 2561 ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2018” หรือ BIDC 2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Carnival” ครั้งที่ 5 ชูศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยและกลุ่มดิจิทัล สตาร์ทอัพ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและต่อยอดเชิงธุรกิจ ภาครัฐเดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมพร้อมเปิดเวทีการเจรจาการค้าคาดเงินสะพัด 900 ล้านบาท พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทยกับญี่ปุ่นและเกาหลี คาดกระตุ้นการสร้างมูลค่าให้กับประเทศในอนาคต
    โดยวันนี้ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2018 (BIDC) กล่าวว่า Bangkok International Digital Content Festival หรือ BIDC 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนาและผลิตสินค้า หรือบริการใหม่ๆ จากธุรกิจเดิมให้มีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นหนึ่งในภารกิจของดีป้าในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ คาดว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 26,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สามารถเติบโตและส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศได้มหาศาล ทั้งนี้การจัดงาน BIDC 2018 เป็นการรวมผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมใหญ่ของประเทศและเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: