วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai

วันที่: 15/06/2560 | ส่วนกลาง

      14 มิถุนายน 2560 – คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ One Stop Service Software  and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai
      โดย DEPA สาขาภาคเหนือตอนบนได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: