สัมมนาระดมความเห็น วิกฤติบุคลากรไอทีไทย กับการสรรหาบุคลากรร่วมงานในองค์กร

โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2559
วันที่: 07/06/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สัมมนาระดมความเห็น วิกฤติบุคลากรไอทีไทย กับการสรรหาบุคลากรร่วมงานในองค์กร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: