สัมมนา "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว See - thru Thailand โดย depa

วันที่: 22/07/2560 | ส่วนกลาง

       21 กรกฎาคม 2560 - DEPA จัดสัมมนาในหัวข้อ "ท่องเที่ยวทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อโปรโมทแอพพลิเคชั่นโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว See-thru Thailand โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก คุณสรศาสตร์ ครองยุติ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และการให้ความรู้ในเรื่องภาพรวมและทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเชษฐา ไชยสัตย์ (กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 
 
      การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาว จ.อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สถิติจังหวัด ผู้ประกอบการsme และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: