ข่าวสารของ depa

13
พ.ย.
9 ครั้ง

depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress” งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก

 depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress”  งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก

12
พ.ย.
6 ครั้ง

depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs 

depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs 

12
พ.ย.
18 ครั้ง

Phitsanulok Smart City ประชุมใหญ่ มุ่งสนับสนุนติดตั้ง กล้อง CCTV สร้างความสะดวกและความปลอดภัย ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ

Phitsanulok Smart City ประชุมใหญ่ มุ่งสนับสนุนติดตั้ง กล้อง CCTV สร้างความสะดวกและความปลอดภัย ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ

11
พ.ย.
29 ครั้ง

depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds

depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds

09
พ.ย.
22 ครั้ง

depa ดันแผนเมืองอัจฉริยะ Smart City บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

depa ดันแผนเมืองอัจฉริยะ Smart City บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

09
พ.ย.
24 ครั้ง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

09
พ.ย.
8 ครั้ง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

09
พ.ย.
38 ครั้ง

บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 โดย สำนักงบประมาณ

บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 โดย สำนักงบประมาณ

08
พ.ย.
38 ครั้ง

depa ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตและเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี เปิดงาน Secutech Thailand 2018 สุดยอดเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ จากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 250 แบรนด์

depa ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตและเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี เปิดงาน Secutech Thailand 2018 สุดยอดเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ จากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 250 แบรนด์

08
พ.ย.
202 ครั้ง

การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน depa Digital Transformation Fund

How to Write the Right Proposal for depa Digital Transformation Fund
กลับมาอีกครั้ง depa transformation fund
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs  ภาคการผลิตและการค้าและบริการ ในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วม Workshop จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อโอกาสในการรับทุนสนับสนุน Matching Fund ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวน 60% ของมูลค่าโครงการแต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท*