ข่าวสารของ depa

16
ก.พ.
15 ครั้ง

DigitalCEO2 ยังเข้มข้น

DigitalCEO2 ยังเข้มข้น

15
ก.พ.
20 ครั้ง

ดีป้าร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก-เปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ในงานประชุมประจำปีครั้งที่ 26 ของ บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ดีป้าร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก-เปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ในงานประชุมประจำปีครั้งที่ 26 ของ บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

14
ก.พ.
32 ครั้ง

ดีป้า พาสื่อบุกเชียงใหม่ ชมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ใช้นวัตกรรมปลูกข้าวด้วยอิเลคทรอนิกส์ และระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับการเพาะเห็ด

ดีป้า พาสื่อบุกเชียงใหม่ ชมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ใช้นวัตกรรมปลูกข้าวด้วยอิเลคทรอนิกส์
และระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับการเพาะเห็ด

13
ก.พ.
35 ครั้ง

ดีป้าร่วมทัพสนับสนุนการจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019: A SingularityU Summit”

ดีป้าร่วมทัพสนับสนุนการจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019: A SingularityU Summit”

12
ก.พ.
16 ครั้ง

depa เดินหน้าสนับสนุนชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความก้าวหน้าสู่ชุมชนชายแดนใต้

depa เดินหน้าสนับสนุนชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความก้าวหน้าสู่ชุมชนชายแดนใต้

12
ก.พ.
39 ครั้ง

depa ถกพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อน "ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ"

depa ถกพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อน "ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ"

12
ก.พ.
39 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานครบรอบ 2 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานครบรอบ 2 ปี
และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา"

12
ก.พ.
39 ครั้ง

depa จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ

depa จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ

12
ก.พ.
64 ครั้ง

เรียนรู้เทคโนโลยีดีๆ ส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ กับหลักสูตรคุณภาพของ depa MOOC

เรียนรู้เทคโนโลยีดีๆ ส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ กับหลักสูตรคุณภาพของ depa MOOC

12
ก.พ.
17 ครั้ง

depa พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional

depa พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional