สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมสัมมนา Smart City และประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน Asia IoT Business Platfrom

วันที่: 25/07/2560 | ส่วนกลาง

       DEPA เข้าร่วมงาน Asia IoT Business Platform ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong  โดยในวันนี้ คุณประชา อัศวะธีระ ผู้จัดการ DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมเสวนาใน Session: Smart City และในส่วนบูธนิทรรศการ DEPA นำ Digital Thailand Big Bang 2017 และภารกิจของสำนักงานฯ มาร่วมประชาสัมพันธ์ภายในงานนี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: