สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งหารือแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

วันที่: 11/09/2561 | ส่วนกลาง

depa ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุม Executive Dinner talk โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ปี 2560 คาดการณ์ 2561 – 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และปัญหาในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ที่กำลังจะจัดขึ้นใน 19-23 กันยายน นี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: