อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร cloud computing and bigdata

วันที่: 12/06/2560 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ร่วมกับอาลีบาบากรุ๊ป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร cloud computing and bigdata ภายใต้กิจกรรม Digital Manpower toward Thailand Big Data ณ อาคารล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: