เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562

วันที่: 23/11/2561 | ส่วนกลาง

หากคุณคือผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีลูกค้าเป้าหมายคือ SMEs ไม่ควรพลาด.....

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562 สิทธิประโยชน์นี้!! สำหรับผู้ประกอบการ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เท่านั้น

โครงการดีๆ จาก depa ในการสนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน ภายใต้ประจำปี 2562

สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://goo.gl/forms/YfZAEptDD3PIeX7u1

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงหมดระยะเวลาโครงการฯ
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการในโครงการฯทาง http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon/
โดยจะประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [email protected]

หมายเหตุ:
1. โครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider ของ depa เท่านั้น สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.depa.or.th/th/funds/transformation/provider
2. ดูรายละเอียดโครงการ SME Digital Coupon หรือ depa Mini Transformation Voucher ได้ที่ : http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon 
3. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลตลอดระยะเวลาของโครงการที่กำหนดหรือจนกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรจะครบจำนวน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: