เปิดหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 อย่างเป็นทางการ

วันที่: 01/02/2562 | ส่วนกลาง

เปิดหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 อย่างเป็นทางการ 

วันนี้ - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital CEO) อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Thailand Digital Society" โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า พร้อมด้วย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ บรรยายให้เหล่า  "ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น2"  ได้แก่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า บรรยายในหัวข้อ "Digital Transformation Thailand:ประเทศไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล"  , คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) บรรยายในหัวข้อ"Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก (Mega Trends)" และ คุณอรพงศ์ เทียนเงิน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital Transformation Officer บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรยายในหัวข้อ"กรณีศึกษา SCB digital transformation" 
ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ถ.ลาดพร้าว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: