“ดีป้าใต้บน” ต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูตมะกัน เยี่ยมชมงานสมาร์ทซิตี้

วันที่: 12/06/2562 | ส่วนกลาง

“ดีป้าใต้บน” ต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูตมะกัน เยี่ยมชมงานสมาร์ทซิตี้

10 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นำโดย Dr. Elisabeth Smela, Mr. Matthew Fullerton และ นายนพรัตน์ ชัยเฉลิมเลิศมงคล เพื่อร่วมฟังการบรรยายสรุปโครงการต่าง ๆ ของดีป้า เกี่ยวกับต้นแบบเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต หรือ ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ ก่อนเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์สั่งการและการทำงานของระบบ VTMS (ระบบควบคุมความปลอดภัยทางทะเล) รวมถึงการควบคุมและการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต (ปภ. เขต 18) เพื่อดูการทำงานของระบบ CCTV ด้วยการนำภาพจากกล้อง CCTV มาใช้ตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่กระทำความผิด และการทำงานของระบบตรวจจับใบหน้าผู้กระทำความผิดในจังหวัดภูเก็ต ก่อนเข้าศึกษาแนวทางการดำเนินงานของภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ ณ บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด และหารือการทำงานร่วมกันระหว่างดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด และสถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะต่อไป

#depa #embassyoftheunitedstates 
#smartcity #phuket

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: