กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm)

วันที่: 12/07/2561 | ส่วนกลาง
กำหนดการ
กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm)
เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup)
ณ สวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์ม และเรส-คิวฟาร์ม กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น.

 
บริเวณขึ้นรถ 
จุดที่ 1. เวลา 7.30 น. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดที่ 2 เวลา 8.30 น. บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 
09.00 – 9.15 น.            เริ่มลงทะเบียน ณ สวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์ม พระราม 5 พร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.15 – 9.30 น.            กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
โดย ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09.30 – 12.00 น.              เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Internet of Things) เพื่อการเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร และระบบการบริหารจัดการน้ำด้วย IoT สำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
โดย นายกันตพงษ์ แก้วกมล อุปนายก สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
และประธานเครือข่าย YSF Thailand
12.00 – 12.30 น.                      เดินทางไปยัง เรส-คิวฟาร์ม มีนบุรี
12.30 – 13.30 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ เรส-คิวฟาร์ม
13.30 – 15.00 น.                      ระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar powered automated
irrigation system) สำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ และเมล่อน
โดย นายวีระ ศรแสดง ประธานกรรมการ บริษัทเรส-คิวโปรดักชั่น จำกัด
15.00 – 15.15 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.15 น.                       ระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar powered automated
irrigation system) สำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ และเมล่อน (ต่อ)
16.15 - 16.30 น.             มาตรการส่งเสริมสนับสนุนด้าน mini transform
โดย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
16.30 น.                                   ปิดกิจกรรมเดินทางกลับ
 
****************************
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm) ณ สวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์ม และเรส-คิวฟาร์ม กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น.
 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT)     ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) เพิ่มมากขึ้นและสร้างการรับรู้ถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์อัจฉริยะ    (Smart farm) ณ สวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์ม และเรส-คิวฟาร์ม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร อากาศยานไร้คนขับ (drone) เพื่อการเกษตร ระบบการบริหารจัดการน้ำด้วย IoT และระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar powered automated irrigation system) และมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 10,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๒๐ คน
บริเวณขึ้นรถ 
จุดที่ 1. เวลา 7.30 น. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดที่ 2 เวลา 8.30 น. บริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
วิธีการรับสมัคร

  1. ลงทะเบียนผ่านทาง https://goo.gl/forms/GoIt2Ifd1605pSAj2


 
หรือสแกน QR Code 

 
 
 

  1. ชำระเงิน จำนวน 400 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-0-10362-5
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่าน line id : dad.depa หรือ [email protected]

 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: