depa  จิตอาสาเข้าร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

วันที่: 25/08/2560 | ส่วนกลาง

          เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาเข้าร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง    ในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560   ที่ผ่านมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: