depa ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผู้ชนะตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด ASEAN ICT Award 2018

วันที่: 06/12/2561 | ส่วนกลาง

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะตัวแทนประเทศไทยทั้ง 4 ราย ในการประกวด ASEAN ICT Award 2018 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 5-6 ธ.ค. 2561 ผู้ประกอบการดิจิทัลประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย ในการประกวด ASEAN ICT Award 2018 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และท่านอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ โดยทั้งสี่ทีมคว้ารางวัล ดังนี้
• รางวัล Gold Award ประเภท Digital Content บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด ผลงาน VR SIM Training
• รางวัล Silver Award ประเภท Startup Company บริษัท Refinn ผลงาน Refinn
• รางวัล Bronze Award ประเภท Private Sector บริษัท อินเทลสไปร์ จำกัด ผลงาน Timemint 
• รางวัล Bronze Award ประเภท Research & Development บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ผลงาน Kids Up
ทั้งนี้ ตัวแทน depa นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในรอบสุดท้ายร่วมกับกรรมการจากประเทศอาเซียนอีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: