depa จัดกิจกรรม Pitching คัดเลือกไอเดีย Digital Startup เพื่อเพิ่มพูนไอเดียเจ๋งหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่: 16/12/2561 | ส่วนกลาง

วันที่ 16 ธันวาคม 2561

depa ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Pitching คัดเลือกไอเดีย Digital Startup เพื่อเพิ่มพูนไอเดียเจ๋งหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้แบบจริงจัง..ในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัคร มากกว่า 50 ทีม มีผู้สมัครจากหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น, นครพนม และมีหลากหลายอาชีพ เช่น นักเรียนนักศึกษา, อาจารย์, คนทำงานประจำ และผู้ว่างงาน โดยผู้สมัครต้องทำคลิปนำเสนอสั้นๆ เพื่อคัดให้ผ่านเข้ามา Pitching และนำเสนอ Conceptual Plan ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อชิงทุน 50,000 บาท ไปทำการทดลอง หรือเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำก่อนลงทุนเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและหาช่องทางการเติบโตของธุรกิจให้แม่นยำยิ่งขึ้น

โดยรอบแรก มีผู้เข้า Pitching จำนวน 28 ทีม เพื่อรอลุ้นทุนสนับสนุน จำนวนทุนละ 50,000 บาท/โครงการ
และต่อไปยังมี Pitching อีกครั้งเร็วๆ นี้ ผู้พลาดในรอบแรกยังทีโอกาสสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่โหนดร่วมดำเนินการของ depa คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมจุดประกายไอเดียดีๆ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมดิจิทัลกันได้ที่ depa

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: