depa จับมือ จอห์น นูโว ร่วมหนุน Star Tech 2018 โครงการสร้างผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่: 01/09/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 depa เตรียมเริ่มโครงการ Star Tech 2018 ซึ่งเป็นการจัดประกวดหาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงทักษะ (Boost Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัล และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันยุคสมัย 

โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ depa ได้ร่วมพูดคุยกับคุณจอห์น รัตนเวโรจน์ ดาราและผู้ผลิตรายการไอชื่อดัง ในรายการ Star Tech ซึ่งกล่าวว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลคือ การให้ความรู้และบ่มเพาะให้คนของเรามีความเข้มแข็งภายใน แล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนและรวดเร็วเพียงใด คนของเราจะไม่มีปัญหา ซึ่งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ “ดิจิทัลสตาร์ทอัพ” ที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้านธุรกิจดิจิทัลให้กับคนในชุมชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของโครงการ Start Tech 2018” 

ร่วมติดตามคำสัมภาษณ์ฉบับเต็มของโครงการ “สร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” หรือ Star Tech 2018 ได้ในวันที่ 7 และ 14 กันยายนนี้ ทาง TKNonline.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: