depa จับมือ มจธ. จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน SME Digital Transformation

วันที่: 12/10/2561 | ส่วนกลาง

depa จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล  เพื่อร่วมเป็นกองทัพขับเคลื่อน SME Digital Transformation ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยตลอดโครงการมีการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์โครงการ และอื่นๆ เพื่อเพิ่ม Soft Skill ให้กับคนไอทีและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม โดยในวันนี้ 12 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ depa กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล CEO ของ KX มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน....ยังไม่จบเท่านี้ ดีป้าและ มจธ. ยังเดินหน้าต่อยอดโดยการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับ SMEs โดยมีกองทัพที่ปรึกษาด้านดิจิทัลที่ดีป้า ร่วมกับหน่วยงานอาทิ สถาบันอาหาร และมจธ.ได้ร่วมกันสร้างขึ้นกว่า 100 ราย เข้าร่วมสนับสนุนเดินหน้าภารกิจ SME Digital Transformation อย่างเต็มกำลัง เพื่อคัดเลือก SMEs ที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจในยุคดิจิทัลเข้ารับการสนับสนุนการจัดทำ Digital Roadmap จำนวน 50 ราย ซึ่งจะเห็นผลสำเร็จภายในสิ้นปี 2561 นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

โครงการที่เกี่ยวข้อง

Tags: