depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมบริษัท Bug Away Thailand ร่วมหาแนวทางการนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร

วันที่: 17/10/2561 | ส่วนกลาง

depaโดย ผู้อำนายการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สานต่อความร่วมมือภายใต้ MOU กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น Startup บริษัท Bug Away Thailand ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Drone ทำการบิน โดรนเพื่อสาธิตการทำการเกษตรแนวใหม่และการหาแนวทางการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ depa

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: