ข่าวสารของ depa

19
มิ.ย.
2 ครั้ง

"ดีป้าเหนือบน" ปลุกผู้ประกอบการธุรกิจอาหารภาคเหนือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลาดดิจิทัล

"ดีป้าเหนือบน" ปลุกผู้ประกอบการธุรกิจอาหารภาคเหนือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลาดดิจิทัล
 

19
มิ.ย.
2 ครั้ง

"ดีป้า" จับมือ "ม.สยาม" ปั้นหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

"ดีป้า" จับมือ "ม.สยาม" ปั้นหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 

18
มิ.ย.
13 ครั้ง

“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือ ศอ.บต. และ สพร. เตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐ ชายแดนใต้ พัฒนาสู่ Smart Government

“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือ ศอ.บต. และ สพร. เตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐ ชายแดนใต้ พัฒนาสู่ Smart Government

17
มิ.ย.
12 ครั้ง

"ดีป้าใต้" - Mocrosoft ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ

"ดีป้าใต้" - Mocrosoft ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ

17
มิ.ย.
13 ครั้ง

"ดีป้า" บุกอีอีซี หนุนเกษตรกรฉะเชิงเทราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

"ดีป้า" บุกอีอีซี หนุนเกษตรกรฉะเชิงเทราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 

17
มิ.ย.
15 ครั้ง

ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ

ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ

17
มิ.ย.
11 ครั้ง

โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน

โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน

14
มิ.ย.
42 ครั้ง

ดีป้า จับมือ พอช. หนุนชุมชนเกาะลิบง ใช้ “โดรน” อนุรักษ์ฝูงพะยูน รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดีป้า จับมือ พอช. หนุนชุมชนเกาะลิบง ใช้ “โดรน” อนุรักษ์ฝูงพะยูน รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

14
มิ.ย.
19 ครั้ง

"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน

"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน

13
มิ.ย.
35 ครั้ง

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1