depa ร่วมมือ "เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต" จัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งแรกในเมืองไทย

วันที่: 03/04/2562 | ส่วนกลาง

depa ร่วมมือ "เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต" จัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งแรกในเมืองไทย

2 เมษายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในการร่วมกันจัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ Media Business Networking Event โดยเป็นการผนวก 3 งานแสดงสินค้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ภายในงานเดียวกัน คือ Thailand Lighting fair 2019 , งาน Thailand Building fair 2019 และงาน secutech fair 2019 และยังจัดพร้อมงานใหญ่อย่าง Thailand BIG BANG 2019 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมด้านการพัฒนา Smart City ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562

ภายในงานแถลงข่าว ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณริชาร์ด ลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (เซี่ยงไฮ้) และ คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อเกิดการจัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” และภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายในการพัฒนาเมื่ออัจฉริยะอย่างยั่งยืน” และกิจกรรม “ดีป้าพบผู้นำเมือง” (depa Meet City Leader) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง depa ร่วมพูดคุยกับตัวแทนหน่วยงานองค์กรผู้นำเมืองที่มาร่วมในงาน ในการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการลงพื้นที่ในส่วนท้องถิ่นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ โดยเบื้องต้นจากการพูดคุยมีความเห็นควรให้มีการจัดการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ทั้ง depa และผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City ต่อไป

ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึง การเป็นเมืองอัจฉริยะ รวมถึงขั้นตอนในการร่วมเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่ชัดเจนขึ้น โดยทางรัฐบาลได้มีกลยุทธ์ในการพัฒนา Smart City คือได้มีการเปิดรับสมัครเมืองเดิม ที่ต้องปรับปรุงให้น่าอยู่ และอัจฉริยะมากขึ้น และกลุ่มเมืองใหม่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะทั่วประเทศ
มาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน คือ 
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
ในปีที่ผ่านมา เราได้มีการนำร่องเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ไปแล้ว ในปี 2562 เตรียมจะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี (2563-2565) จะขยายไปทั่วประเทศ 76 จังหวัดและ กทม. 100 พื้นที่

ทั้งนี้ depa ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) โดยปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานในการจัดงาน ที่จะจัดตั้งแต่มิถุนายน-สิงหาคม 2562
เป็นซีรีส์ของกิจกรรมด้านเมืองอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเครือข่ายเมืองอาเซียน 26 เมือง ร่วมกับเมืองอื่นทั่วโลก และเอกชนรายใหญ่ของโลกมาร่วมแสดงศักยภาพเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย และในงานนี้เราพร้อมผลักดันเกณฑ์การเป็นเมืองอัจฉริยะ วิธีการและกระบวนการการทำงานพร้อมคู่มือไปสู่เวทีอาเซียน เพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอาเซียนต่อไป

งาน Smart City Solution Week 2019 เป็นการบูรณาการงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรและยังนับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อขานรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล โดยมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลในยุคของ Thailand 4.0 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในการจัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของสุดยอดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนา Smart City ที่จัดขึ้นพร้อมงาน Digital Tahiland BIG BANG 2019 และthailand lighting fair 2019 , งาน thailand building fair 2019 ซึ่งมี PEA เป็นเจ้าภาพ และงาน secutech 2019 โดยทั้ง 4 งาน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

#depa #digitalthailand
#SmartCity
#SmartCitySolutionsWeek2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: