depa ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง สานความสัมพันธ์ระหว่าง depa และ UNDP ในโครงการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะและปลอดภัย ณ ประเทศสิงคโปร์ 

วันที่: 11/07/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ depa  ในฐานะผู้แทน Chief Smart City Officer of Phuket Thailand เข้าร่วมการประชุม The Inaugural ASEAN Smart Cities Network Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์ 
The Inaugural ASEAN Smart Cities Network Meeting เป็นการประชุมครั้งแรกประจำปี ภายใต้การประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN)
ซึ่งในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการ depa ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ร่วมกับคุณวาเลอรี คลิฟ รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อในสานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง depa และ UNDP ในโครงการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะและปลอดภัยปีนี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: