depa ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

วันที่: 04/12/2561 | ส่วนกลาง

3 ธันวาคม 2561 depa ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สถาบันการศึกษา สถิจิจังหวัด ภาคเอกชน และ Startup ในพื้นที่ ร่วมกันระดมคิดเห็น และเลือกเฟ้นความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อมุ่งเป้าระดมการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง Smart City ให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดเชิงธุรกิจให้มีความยั่งยืนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: