depa สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันที่: 21/07/2560 | ภูมิภาค

เวลา 09.00 – 13.00 น. DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government  “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดย EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมได้นำเสนอโครงการ Enterpreneur Total Digital Services โดยพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีแบรนด์ JUTATIP ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ มีลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ได้นำเสนอแก่ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ได้รับการชื่นชมจากท่านรองนายกฯ และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยแบรนด์ JUTATIP เป็นแบรนด์ ที่กำลังเติบโตและเริ่มได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: