depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล

วันที่: 21/12/2560 | ภูมิภาค

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา KhonKaenSmartCity ด้าน Health Care & Medical Hub โดย DEPA ได้ต่อยอดการส่งเสริม Start up ต่อจาก สวทช. และขอบคุณ สวทช. และ JumpSpace ที่ได้นำทีม Start up มานำเสนอผลงานการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Health Care & Medical ในครั้งนี้ ซึ่ง สวทช.เป็นพัธมิตรที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับ DEPA เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกว. โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยขอนแก่นเขต 7 สสจ. โรงพยาบาลราชพพฤกษ์ นักพัฒนาในพื้นที่ และ Jump Space ที่ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการพัฒนาให้ตรงความต้องการทางการแพทย์ต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น ณ Jump Space ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: