depa สาขาภาคใต้ตอนบน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

วันที่: 21/07/2560 | ส่วนกลาง
          21 กรกฎาคม 60 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยคุณประชา อัศวธีระ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City แก่หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: