depa สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่: 25/07/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้โครงการ IBM Corporate Service Corps เป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่ง ไอบีเอ็มจะทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ จำนวน 12 คน จากเจ้าหน้าที่ทั่วโลกกว่า 3,000 คน เพื่อวางแผนและให้คำปรึกษาทางด้านดิจิทัลแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และในปีนี้ ไอบีเอ็ม ได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยจะสนับสนุนหน่วยงานในภูเก็ต จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในหัวข้อคลินิกพิเศษในโรงพยาบาลรัฐ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติ 3) เทศบาลเมืองป่าตอง ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ในหัวข้อ “Smart City Data Platform” สำหรับการพัฒนาโครงการ Phuket Smart City
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: