depa สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง

วันที่: 27/06/2560 | ส่วนกลาง
                        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน)  นำโดย นาย ประชา อัศวธีระ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง  และร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: