depa สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้นำทุกภาคส่วน

วันที่: 30/11/2561 | ส่วนกลาง

วานนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม  ได้แนะนำหน่วยงานและพันธกิจ ของ ดีป้า ซึ่งได้รับควานสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี  
 
และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้น  นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อหารือ การขับเคลื่อน Smart City จังหวัดสงขลา โดยท่าน มุ่งเน้น  พัฒนาจังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองแห่งความสุข คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  โดยขอให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Smart Economy ) และระบบความปลอดภัยของประชาชน (Smart Living Community ) เป็นแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การพัฒนาจังหวัดสงขลาต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: