depa ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute for Information Industry ไต้หวัน

1.jpg
วันที่: 30/05/2560 | ส่วนกลาง

30 พฤษภาคม 2560 – DEPA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Institute for Information Industry  จากไต้หวัน นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และผู้บริหารสำนักงานฯ  ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภาพรวมภารกิจของ DEPAในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ  การพบปะกันระหว่างผู้บริหารครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ และไต้หวัน  พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการฯ  ได้นำเสนอ โครงการสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการ Digital Park Thailand  โครงการ Smart City และโครงการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) เป็นต้น  โดยในโอกาสนี้ ได้เชิญกลุ่มผู้แทนจากไต้หวันเข้าร่วมงาน “Thailand Digital Big Bang 2017” ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  โดยเป็นงานนิทรรศการที่นำเสนอศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมดิจิทัล ด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: