ข่าวสารของ depa

17
มิ.ย.
4 ครั้ง

"ดีป้าใต้" - Mocrosoft ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ

"ดีป้าใต้" - Mocrosoft ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ

17
มิ.ย.
4 ครั้ง

"ดีป้า" บุกอีอีซี หนุนเกษตรกรฉะเชิงเทราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

"ดีป้า" บุกอีอีซี หนุนเกษตรกรฉะเชิงเทราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 

17
มิ.ย.
6 ครั้ง

ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ

ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ

17
มิ.ย.
5 ครั้ง

โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน

โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน

14
มิ.ย.
18 ครั้ง

ดีป้า จับมือ พอช. หนุนชุมชนเกาะลิบง ใช้ “โดรน” อนุรักษ์ฝูงพะยูน รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดีป้า จับมือ พอช. หนุนชุมชนเกาะลิบง ใช้ “โดรน” อนุรักษ์ฝูงพะยูน รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

14
มิ.ย.
17 ครั้ง

"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน

"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน

13
มิ.ย.
27 ครั้ง

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1

13
มิ.ย.
21 ครั้ง

“ดีป้า” เดินหน้าสร้าง Startup Ecosystem ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

“ดีป้า” เดินหน้าสร้าง Startup Ecosystem ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

13
มิ.ย.
14 ครั้ง

"ดีป้า" ย้ำ เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  มั่นใจสตาร์ทอัพพร้อมรับมือ Digital Transformation

"ดีป้า" ย้ำ เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
มั่นใจสตาร์ทอัพพร้อมรับมือ Digital Transformation
 

13
มิ.ย.
15 ครั้ง

“ดีป้าเหนือบน” ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ ใช้ดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

“ดีป้าเหนือบน” ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ ใช้ดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ