ข่าวสารของ DEPA

03
ก.ค.
10,241 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙

งานแสดงสินค้า Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน

19 ครั้ง วันที่: 22 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 

131 ครั้ง วันที่: 22 มีนาคม 2562

3DEXPERIENCE Forum 2019 ครั้งแรกในเมืองไทย

3DEXPERIENCE Forum 2019 
ครั้งแรกในเมืองไทย 

22 ครั้ง วันที่: 22 มีนาคม 2562

depa หาโอกาสขยายตลาดให้ Digital Startup และ Digital SMEs ของไทย

depa หาโอกาสขยายตลาดให้ Digital Startup และ Digital SMEs ของไทย

25 ครั้ง วันที่: 21 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

65 ครั้ง วันที่: 21 มีนาคม 2562

ขอนแก่น เร่งเดินหน้าพัฒนา Khon Kaen Smart City เพื่อผู้สูงอายุใช้ดิจิทัลดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ขอนแก่น เร่งเดินหน้าพัฒนา Khon Kaen Smart City เพื่อผู้สูงอายุใช้ดิจิทัลดูแลสุขภาพเบื้องต้น

19 ครั้ง วันที่: 21 มีนาคม 2562

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น"

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น"

26 ครั้ง วันที่: 21 มีนาคม 2562

depa ร่วมวางแผนจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Regional Digital Park

depa ร่วมวางแผนจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Regional Digital Park

29 ครั้ง วันที่: 19 มีนาคม 2562

เร่งขับเคลื่อนกระบี่ สู่ "Smart City"

เร่งขับเคลื่อนกระบี่ สู่ "Smart City" 

41 ครั้ง วันที่: 18 มีนาคม 2562

depa ยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล

depa ยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล

78 ครั้ง วันที่: 15 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

116 ครั้ง วันที่: 15 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

122 ครั้ง วันที่: 15 มีนาคม 2562