ข่าวสารของ DEPA

30
ก.ย.
1,936 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress” งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก

 depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress”  งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก

9 ครั้ง วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs 

depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs 

6 ครั้ง วันที่: 12 พฤศจิกายน 2561

Phitsanulok Smart City ประชุมใหญ่ มุ่งสนับสนุนติดตั้ง กล้อง CCTV สร้างความสะดวกและความปลอดภัย ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ

Phitsanulok Smart City ประชุมใหญ่ มุ่งสนับสนุนติดตั้ง กล้อง CCTV สร้างความสะดวกและความปลอดภัย ขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ

18 ครั้ง วันที่: 12 พฤศจิกายน 2561

depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds

depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds

29 ครั้ง วันที่: 11 พฤศจิกายน 2561

depa ดันแผนเมืองอัจฉริยะ Smart City บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

depa ดันแผนเมืองอัจฉริยะ Smart City บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

22 ครั้ง วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

24 ครั้ง วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

8 ครั้ง วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561

บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 โดย สำนักงบประมาณ

บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 โดย สำนักงบประมาณ

38 ครั้ง วันที่: 9 พฤศจิกายน 2561

depa ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตและเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี เปิดงาน Secutech Thailand 2018 สุดยอดเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ จากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 250 แบรนด์

depa ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตและเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี เปิดงาน Secutech Thailand 2018 สุดยอดเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ จากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 250 แบรนด์

38 ครั้ง วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน depa Digital Transformation Fund

How to Write the Right Proposal for depa Digital Transformation Fund
กลับมาอีกครั้ง depa transformation fund
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs  ภาคการผลิตและการค้าและบริการ ในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วม Workshop จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อโอกาสในการรับทุนสนับสนุน Matching Fund ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวน 60% ของมูลค่าโครงการแต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท*

202 ครั้ง วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

depa และ IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมหาแนวทางความร่วมมือทีมงานของ MIT Initiative on Digital Economy ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม

depa และ IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมหาแนวทางความร่วมมือทีมงานของ MIT Initiative on Digital Economy ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม

34 ครั้ง วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561

depa ร่วมงาน World Conference on Creative Economy

depa ร่วมงาน World Conference on Creative Economy

33 ครั้ง วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561