ดีป้า จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร

วันที่: 12/07/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็่งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) เพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยาย และปฏิบัติการ (Work shop) เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Canvas รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรุกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ภาคการเกษตร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่
  2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่
  3. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทดลองพัฒนาแผนธุรกิจสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป

สถานที่ : ณ ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ โฮเทล จันทบุรี
วันเวลา : วันอังคารที่  7  สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

Agenda

รับสมัคร วันนี้ – 4 สิงหาคม 2561
 

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม ที่นี่ 

ร่วมติดตามข่าวสารทางไลน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
โทร : 02-141-7222  
อีเมลล์ : [email protected]
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: