Prime Minister’s Digital Award 2018

วันที่: 19/06/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

Prime Minister’s Digital Award 2018

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2018)
รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

  1.  ด้าน Digital Youth of the year << คลิกสมัครที่นี่ >>
  2. ด้าน Digital Community of the year << คลิกสมัครที่นี่ >>
  3. ด้าน Digital Organization of the year << คลิกสมัครที่นี่ >>
  4. ด้าน Digital Startup of the year  << คลิกสมัครที่นี่ >>
  5. ด้าน Digital Entrepreneur of the year << คลิกสมัครที่นี่ >>

เชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล << คลิกที่นี่ >> 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณรัชกฤต โทร. 0-2141-7233 หรือ [email protected]