ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
150 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

16
ก.ค.
29 ครั้ง

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

13
ก.ค.
19 ครั้ง

การปรับตัวทั้งธนาคารและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน Thailand 4.0 

การปรับตัวทั้งธนาคารและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน Thailand 4.0 
>>>ใน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 เชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00 - 14.00 น.
.
โดย
คุณรุ่งนภา อภิรติกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
.
คุณณพชร คำภีระปัญญา 
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
.
และ
ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ 
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
คุณชนัฐ เกิดประดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

13
ก.ค.
73 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Smart City: Future Cities of Thailand ในงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Smart City: Future Cities of Thailand ในงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018
 

12
ก.ค.
47 ครั้ง

depa ยกทัพผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Providers) กว่า 14 บริษัท พบปะผู้ประกอบการ SMEs ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

depa ยกทัพผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Providers) กว่า  14 บริษัท พบปะผู้ประกอบการ SMEs ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 

12
ก.ค.
95 ครั้ง

depa ชวน SME พิษณุโลก มาเสริมแกร่ง SME ก้าวทันตลาดยุค 4.0

depa ชวน SME พิษณุโลก มาเสริมแกร่ง SME ก้าวทันตลาดยุค 4.0
 

12
ก.ค.
41 ครั้ง

depa Transformation in Action 2018 ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล ที่ผนึกกำลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่ จ.เชียงใหม่

depa Transformation in Action 2018 ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล ที่ผนึกกำลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่ จ.เชียงใหม่ 

12
ก.ค.
17 ครั้ง

depa สาขาภาคใต้ตอนบน และสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับการตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ  ปี 61 สาขาบริการภาครัฐ "ระดับดีเด่น" ภายใต้ชื่อผลงาน “การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อการบริการประชาชน”

depa สาขาภาคใต้ตอนบน และสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับการตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ  ปี 61 สาขาบริการภาครัฐ "ระดับดีเด่น" ภายใต้ชื่อผลงาน “การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อการบริการประชาชน”

12
ก.ค.
533 ครั้ง

ดีป้า จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็่งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) เพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยาย และปฏิบัติการ (Work shop) เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Canvas รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรุกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ภาคการเกษตร เป็นต้น
 

12
ก.ค.
490 ครั้ง

depa mini-Transformation Voucher

depa mini-Transformation Voucher

12
ก.ค.
438 ครั้ง

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm)

กำหนดการ กิจกรรมศึกษาดูงานระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) ณ สวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์ม และเรส-คิวฟาร์ม กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น.