ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
150 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

22
มิ.ย.
120 ครั้ง

ผู้อำนวยการ depa ร่วมบรรยายหัวข้อ Thailand 4.0 ในงาน Bright Future Together จัดโดย ABSS

ผู้อำนวยการ depa ร่วมบรรยายหัวข้อ Thailand 4.0 ในงาน Bright Future Together จัดโดย ABSS

21
มิ.ย.
68 ครั้ง

ผู้อำนวยการ depa ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

ผู้อำนวยการ depa ร่วมปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

21
มิ.ย.
340 ครั้ง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 

20
มิ.ย.
104 ครั้ง

depa ร่วม AIBP เผยข้อมูลผู้ประกอบการไทยติดอันดับสูงในอาเซียนร้อยละ 89 หาข้อมูลทดลองใช้ IoT ความท้าทายใหม่ในธุรกิจ

depa ร่วม AIBP เผยข้อมูลผู้ประกอบการไทยติดอันดับสูงในอาเซียนร้อยละ 89 หาข้อมูลทดลองใช้ IoT ความท้าทายใหม่ในธุรกิจ 

20
มิ.ย.
234 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การสนับสนุนนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้กับทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการทำงาน รูปแบบการทำธุรกิจไปจนถึงการตลาด และกระบวนการส่งมอบคุณค่า ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดต้นทุนของธุรกิจ อันจะต้องมีประโยชน์และผลกระทบธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม

20
มิ.ย.
489 ครั้ง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup)

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็่งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ ด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) เพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยาย และปฏิบัติการ (Work shop) เขียนแผนธุรกิจด้วย Business Canvas รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรุกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ภาคการเกษตร เป็นต้น

20
มิ.ย.
77 ครั้ง

depa ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และผลกระทบต่อธุรกิจไทย”

depa ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และผลกระทบต่อธุรกิจไทย”   

19
มิ.ย.
397 ครั้ง

depa เตรียมจัดมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค Phuket Digital Innovation Summit 2018 ณ จังหวัดภูเก็ต

depa เตรียมจัดมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค  Phuket Digital Innovation Summit 2018 ณ จังหวัดภูเก็ต

19
มิ.ย.
530 ครั้ง

ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : Digital Provider

19
มิ.ย.
32 ครั้ง

ผู้อำนวยการ depa ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ICT Sector และแนวทางความร่วมมือระหว่าง ไทย-ศรีลังกา

ผู้อำนวยการ depa ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ICT Sector และแนวทางความร่วมมือระหว่าง ไทย-ศรีลังกา