ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

06
ก.พ.
254 ครั้ง

depa ต้อนรับ สนช. พร้อมประชุมร่วมความคืบหน้า Smart City

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนและนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง  ประธานกรรมาธิการ  พร้อมทั้งประชุมร่วมกันในหัวข้อความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)  รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อจำกัดในการดำเนินกิจการด้านดิจิทัลและเยี่ยมชมบริษัท Startup ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยกิจการงานที่สนับสนุนขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

06
ก.พ.
169 ครั้ง

depa ขับเคลื่อนครั้งใหญ่วงการแพทย์ขอนแก่น เตรียมตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมขับเคลื่อนวงการแพทย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับประสานให้เกิดความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลก่อนนำมาใช้กับมนุษย์ (digital Living Lab) ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะวิศวกรรม, รพ.ศรีนครินทร์, สกว. พร้อมเชื่อมโยง Lab สู่เทคโนโลยีการผลิตใช้จริงร่วมกับประเทศเกาหลี และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

06
ก.พ.
153 ครั้ง

รมว.ดีอี เยี่ยมราชการ – พร้อมรับฟังหน่วยงานในสังกัด แนะเชื่อมั่นการทำงาน ด้านดีป้าโชว์แอป “See Thru Thailand” ชี้สร้างรายได้กลับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจันทบุรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงดีอี เดินทางตรวจราชการและรับฟังการดำเนินงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แอปพลิเคชัน “See Thru Thailand” หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี AR, รีวิวของดีของเด็ดประจำจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 10 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี, ตราด, เชียงใหม่, ลำปาง, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, เพชรบุรี กาญจนบุรี, ตรัง และพังงา และคาดว่าในปีนี้จะแล้วเสร็จ และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ท้องถิ่น
 

06
ก.พ.
199 ครั้ง

depa นัดประชุมรอบ 2 เตรียมดัน ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน เป็นประธานอนุกรรมการฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ร่วมประชุมเพื่อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564
 

06
ก.พ.
399 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

02
ก.พ.
240 ครั้ง

depa ร่วมดูงานสปป.ลาว พร้อมชักชวนร่วมงาน DTBB 2018

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ห้องหลวงพระบาง Settha Palace Hotel  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม Bilateral Meeting ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว ที่ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa นำโดยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมคณะเพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอภารกิจของdepa เช่น Smart city and Digital Park IoT institute และได้ชักชวนสปป.ลาวมาร่วมงาน DTBB 2018 พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานที่ LAOSAT
 

02
ก.พ.
265 ครั้ง

depa หารือรองผู้ว่าพิษณุโลกและหน่วยงานอื่นหวังตั้งสาขา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นางนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พิษณุโลก ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิษณุโลก  SME Bank รวมถึงได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง และความร่วมมือสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย
 

02
ก.พ.
198 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561 สร้างเครือข่าย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน ในหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561” จัดโดย
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งให้ผู้นำสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อรับรู้ทิศทางการพัฒนา SMEs ไทยเพื่อให้สอดคล้องกับยุค SMEs 4.0 นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศผ่าน SMEs ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

02
ก.พ.
222 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน Annual conference ของ LAT หวังสร้างเครือข่าย เตรียมจับมือ DIP

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน “Annual conference : Industrial 4.0 Identifications, Creation & Management of IP for a coming industry revolution” จัดโดย สมาคมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) หรือ Licensing Association (Thailand) (LAT) ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน งานด้าน IP และการเสนอแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ depa และเร็วๆ นี้ จะได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของ depa และกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Department of Intellectual Property (DIP)
 

02
ก.พ.
240 ครั้ง

depa ต้อนรับ รองปลัดดีอีพร้อมคณะสื่อ เยี่ยมชม Smart Hub อุดรฯ พบปะ startup เร่งสร้างความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯและคณะผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ Smart Hub (Co-Working Space) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม Startup  ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามจำนวนมาก