ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

01
ก.พ.
950 ครั้ง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่ม Startup ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นฐานของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคนที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีไอเดีย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าลองผิด ลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่อาจไม่มีเงินทุน ซึ่งหลายคนมีความฝันที่จะประกอบการ บ้างก็สานฝันให้เป็นจริงด้วยการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ ฝึกฝนเชิงเทคนิคในการผลิต หาโอกาสทางการตลาด ลองผิดลองถูกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางด้วยการลงมือถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและทำซ้ำได้ และเดินทางตามแผนที่ลงมือเขียนเองกับมือ พร้อมกับสามารถนำเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพในการประกอบการด้วยการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การหาผู้ร่วมทุน (Venture Capital) การระดมทุน (Crown Funding) การหาทุนแบบเงินให้เปล่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Angel Fund) ทั้งนี้ ทุกๆ แหล่งทุนจำเป็นต้องทราบแนวคิดธุรกิจ (Business Idea) แผนแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อประเมินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจัดตั้งและการประกอบการให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

31
ม.ค.
211 ครั้ง

depa สานสัมผัสมหาลัย หวังประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุน

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้าหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมาตรการของสำนักงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
 

31
ม.ค.
266 ครั้ง

depa เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลไม่หยุด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 19 พฤษภาคม 2561 ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาดูงานในวันที่สอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บรรยายในหัวข้อ Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น นำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้ประทับใจ

31
ม.ค.
650 ครั้ง

depa ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City ขานรับเร่งทำแผนให้สอดรับกับปัญหา – ความต้องการ -บริบทของแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ห้อง 301 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นั่งเลขานุการร่วมของคณะกรรมการฯ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 3 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง 10 กระทรวง หน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3 ท่าน
 

31
ม.ค.
442 ครั้ง

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา

depa ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ. สงขลา

31
ม.ค.
327 ครั้ง

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดภูเก็ต

depa ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ พาร์โก้ ดีไซน์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

30
ม.ค.
310 ครั้ง

depa ร่วมเสวนา งาน “NextGen – Digital Innovation Solution”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมเสวนาในงาน “NextGen – Digital Innovation Solution” โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน อาทิ ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของ depa เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัล ที่มาและความสำคัญของ Smart City ที่ทาง depa เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและโครงการอื่นๆที่ทาง depa ร่วมขับเคลื่อน   เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมเสวนาในงาน “NextGen – Digital Innovation Solution” โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน อาทิ ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของ depa เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัล ที่มาและความสำคัญของ Smart City ที่ทาง depa เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและโครงการอื่นๆที่ทาง depa ร่วมขับเคลื่อน    

 
 

30
ม.ค.
215 ครั้ง

depa ระดมความคิดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ห้องประชุม C-01 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เชิญฝ่ายต่าง ๆ ประชุมระดมความคิดสำหรับวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

29
ม.ค.
284 ครั้ง

depa ขยายความร่วมมือ นำนวัตกรรมจากแคนาดาสู่ Smart City

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ณ โรงแรม AVANI จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา, หอการค้าจังหวัดจอนแก่น, สภาอุตสาหกรรม และบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศแคนาดาสู่ การพัฒนาเมือง Smart City นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ นักธุรกิจจากประเทศแคนาดา เพื่อสานความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ หาพันธมิตรทางการค้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากประเทศแคนาดาสู่การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้
 

29
ม.ค.
395 ครั้ง

depa มุ่งให้ความเข้าใจนโยบาย Smart City

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จัดงานสัมมนาและอบรม เชิงปฏิบัติการ Smart Living and Safety for Smart City รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมบรรยายในประเด็น “นโยบายสนับสนุนทางด้าน Smart City” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประเด็นน่าสนใจ อาทิ เตรียมพร้อมสู่ Smart City และ Smart living platform สำหรับ POC ปีที่ 1, นโยบายสนับสนุนทางด้าน CCTV for public Safety