ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
810 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

14
ธ.ค.
14 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Scholarship)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Scholarship)

12
ธ.ค.
160 ครั้ง

เปิดรับสมัคร depadigitalscholarship

ให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลให้รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับหรือเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/ หรือแผนงานโครงการของสำนักงาน เพื่อให้ทุนการศึกษาบุคคลให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

04
ธ.ค.
174 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26
พ.ย.
106 ครั้ง

เชิญชวนเข้าร่วมงาน -- Thailand Software Fair 2018  -- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ C Asean, อาคาร Cyber World ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เชิญชวนเข้าร่วมงาน -- Thailand Software Fair 2018  -- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ C Asean, อาคาร Cyber World ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

23
พ.ย.
339 ครั้ง

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562

22
พ.ย.
1,905 ครั้ง

depa ขอเชิญประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ และใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

21
พ.ย.
388 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๑ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๑ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
08
พ.ย.
1,039 ครั้ง

การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน depa Digital Transformation Fund

How to Write the Right Proposal for depa Digital Transformation Fund
กลับมาอีกครั้ง depa transformation fund
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs  ภาคการผลิตและการค้าและบริการ ในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วม Workshop จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อโอกาสในการรับทุนสนับสนุน Matching Fund ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวน 60% ของมูลค่าโครงการแต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท*

06
พ.ย.
328 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
06
พ.ย.
95 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561