ข่าวสารของ DEPA

30
เม.ย.
869 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 เมษายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 เมษายน 2561

18
มิ.ย.
23 ครั้ง

รายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัล/Digital Startup ที่มี Solution พร้อมตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจให้ SMEs เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม depa Transformation in Action 2018 (ส่วนภูมิภาค)

รายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัล/Digital Startup ที่มี Solution พร้อมตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจให้ SMEs เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม depa Transformation in Action 2018 (ส่วนภูมิภาค)

12
มิ.ย.
122 ครั้ง

โอกาสครั้งสำคัญ ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและสร้าง SMART CITY ร่วมกัน อยากเห็น “อนาคต” ของ “เมืองเรา” เป็นอย่างไร มาร่วมคิดและทำสร้างเมืองใหม่ ที่เหมาะสมกับเราทุกคน “ด้วยมือของพวกเราเอง” "ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จํากัด"

หากคุณมี Idea ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือคิดง่ายๆ ว่าทำอย่างไรให้มาตรฐานชีวิตของเราและลูกหลานในอนาคตดีขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องคน สังคม ธุรกิจ หรือ สิ่งแวดล้อม Smart Economy, Smart Mobility, Smart Living, Smart People, Smart Energy and Environment, Smart Governance หรืออื่นๆ ทุกความสามารถ ทุกความคิดล้วนมีประโยชน์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี (Tech) การสร้างธุรกิจ (Business) หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หากมีไม่ครบ ไม่ต้องกังวล เราเปิดโอกาสให้คุณรวมทีมกับผู้คนได้เต็มที่

06
มิ.ย.
508 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (ซอฟต์แวร์) ให้สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมปรับกระบวนการองค์กร ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพ และการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานและได้รับใบรับรองคุณภาพวผในระดับสากล
 

28
พ.ค.
148 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการ ASEAN ICT Awards 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการ ASEAN ICT Awards 2018

25
พ.ค.
398 ครั้ง
http://www.depa.or.th/th/news/depa-transformation-action-2018

depa Transformation on Action 2018

มาร่วมถอดรหัสความสำเร็จ SME ไทย เริ่มต้นปฏิวัติธุรกิในยุคดิจิทัลปั่นป่วนโลกกับเรา ในงาน depa Transformation on Action 2018 "ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-17.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

24
พ.ค.
1,392 ครั้ง
depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล”

depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล”

รับสมัคร...ผู้ประกอบการดิจิทัล / Digital Startup  ที่มี Solution พร้อมตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจให้ SMEs หากคุณคือผู้ประกอบการดิจิทัลในกลุ่ม ต่อไปนี้

  • e-Commerce & Logistics
  • Big Data & Digital Marketing
  • Digital Financial Services
  • Business Services

มาร่วมขบวนขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ไปกับเราทั่วประเทศในงาน depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล” สมัครวันนี้ – 8 มิถุยายน 2561 ได้ที่นี่ => https://goo.gl/forms/nyQbXuLxlS9l8MqH3
***ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ (1ท่าน/1 บริษัท)

19
พ.ค.
126 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Digital Transformation for Tourism)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Digital Transformation for Tourism)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17
พ.ค.
132 ครั้ง

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

16
พ.ค.
260 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ โดยได้เปิดรับลงทะเบียน รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 -  30 เมษายน 2561 นั้น สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานฯกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) จำนวน 19 ราย
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  จำนวน 79 ราย