ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,323 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

29
มี.ค.
82 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ย้ายที่ตั้งทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ย้ายที่ตั้งทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

27
มี.ค.
159 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

22
มี.ค.
371 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 

21
มี.ค.
118 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

15
มี.ค.
152 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

15
มี.ค.
185 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

14
มี.ค.
386 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Goverment & Public  Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

13
มี.ค.
85 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

12
มี.ค.
17,132 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28
ก.พ.
179 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒