ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,624 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

13
มิ.ย.
35 ครั้ง

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1

ผอ. ดีป้า ร่วมปันแนวคิดให้ผู้อบรม Young Digital CEO รุ่น 1

10
มิ.ย.
41 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

07
มิ.ย.
49 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)

07
มิ.ย.
39 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Yong Digital CEO) รุ่นที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Yong Digital CEO) รุ่นที่ ๑

01
มิ.ย.
81 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนันสนุนภายใต้มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนันสนุนภายใต้มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

01
มิ.ย.
58 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

30
พ.ค.
120 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

30
พ.ค.
56 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

23
พ.ค.
46 ครั้ง
23
พ.ค.
36 ครั้ง

ประกาศ ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒