ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,640 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

17
ต.ค.
17 ครั้ง

depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมบริษัท Bug Away Thailand ร่วมหาแนวทางการนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร

depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมบริษัท Bug Away Thailand ร่วมหาแนวทางการนำ Drone มาประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมการเกษตร

17
ต.ค.
30 ครั้ง

depa ร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo

depa ร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo

17
ต.ค.
63 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

17
ต.ค.
23 ครั้ง

ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทภายใต้ มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทภายใต้ มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16
ต.ค.
18 ครั้ง

depa หารือเกาหลีใต้ มุ่งใช้ระบบ TOPCIT ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้กับบุคลากรไทย 

depa หารือเกาหลีใต้ มุ่งใช้ระบบ TOPCIT ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้กับบุคลากรไทย 
 

14
ต.ค.
59 ครั้ง

depa ร่วม KOTRA ในงาน Global Mobile Vision 2018 เกาหลีใต้ หวังยกระดับการพัฒนา Digital Industry และ Smart City สู่ระดับสากล

depa ร่วม KOTRA ในงาน Global Mobile Vision 2018 เกาหลีใต้ หวังยกระดับการพัฒนา Digital Industry และ Smart City สู่ระดับสากล

13
ต.ค.
31 ครั้ง

depa น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

depa น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13
ต.ค.
37 ครั้ง

depa ร่วมกับสถาบันมาตรฐานรหัสสากล จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร

depa ร่วมกับสถาบันมาตรฐานรหัสสากล จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร 

12
ต.ค.
89 ครั้ง

depa จับมือ มจธ. จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน SME Digital Transformation

depa จับมือ มจธ. จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน SME Digital Transformation

12
ต.ค.
15 ครั้ง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.depa ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปรายการ B-Time  กล่าวถึงภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.depa ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปรายการ B-Time  กล่าวถึงภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล