ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
943 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

11
ก.พ.
19 ครั้ง

depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

10
ก.พ.
17 ครั้ง

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

08
ก.พ.
59 ครั้ง

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC

08
ก.พ.
45 ครั้ง

ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

07
ก.พ.
27 ครั้ง

ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง

ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง

06
ก.พ.
165 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

06
ก.พ.
88 ครั้ง

depa ชวนคนมีไฟ เสนอไอเดียดิจิทัล ยกระดับชุมชนต้นแบบ

depa ชวนคนมีไฟ เสนอไอเดียดิจิทัล ยกระดับชุมชนต้นแบบ

03
ก.พ.
70 ครั้ง

ดีป้า ร่วมเสวนาในงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series

ดีป้า ร่วมเสวนาในงาน AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent Nation Series

01
ก.พ.
189 ครั้ง

เปิดหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 อย่างเป็นทางการ

เปิดหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 อย่างเป็นทางการ

01
ก.พ.
60 ครั้ง

depa เปิดเวที! ออกแบบความเป็นไทยสู่ผลงานระดับโลก Thailand Pavilion 2020

depa เปิดเวที! ออกแบบความเป็นไทยสู่ผลงานระดับโลก Thailand Pavilion 2020