ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
952 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

12
ก.พ.
50 ครั้ง

depa ถกพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อน "ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ"

depa ถกพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อน "ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ"

12
ก.พ.
77 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานครบรอบ 2 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานครบรอบ 2 ปี
และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ "กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา"

12
ก.พ.
59 ครั้ง

depa จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ

depa จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ

12
ก.พ.
125 ครั้ง

เรียนรู้เทคโนโลยีดีๆ ส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ กับหลักสูตรคุณภาพของ depa MOOC

เรียนรู้เทคโนโลยีดีๆ ส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ กับหลักสูตรคุณภาพของ depa MOOC

12
ก.พ.
32 ครั้ง

depa พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional

depa พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional

11
ก.พ.
25 ครั้ง

depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

10
ก.พ.
23 ครั้ง

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

08
ก.พ.
65 ครั้ง

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC

08
ก.พ.
54 ครั้ง

ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

07
ก.พ.
30 ครั้ง

ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง

ดีป้า ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง