ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,640 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

12
ต.ค.
28 ครั้ง

เปิดตัวโครงการ Business Transformation to Digital Firm เปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล

เปิดตัวโครงการ Business Transformation to Digital Firm เปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล

12
ต.ค.
144 ครั้ง

ทีมเกษตรสมัยใหม่ฯ ลงพื้นที่พบ บริษัท มอสกี้ มุ่งเปิดศูนย์เรียนรู้ด้าน Smart Digital Farm ให้เกษตรกรและชุมชน

ทีมเกษตรสมัยใหม่ฯ ลงพื้นที่พบ บริษัท มอสกี้ มุ่งเปิดศูนย์เรียนรู้ด้าน Smart Digital Farm ให้เกษตรกรและชุมชน

12
ต.ค.
26 ครั้ง

Executive Dinner Talk กลุ่มผู้ประกอบการ มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรม  game

Executive Dinner Talk กลุ่มผู้ประกอบการ มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรม  game

11
ต.ค.
28 ครั้ง

depa ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

depa ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

11
ต.ค.
21 ครั้ง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ Executive Dinner Talk มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม animation and character

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ Executive Dinner Talk มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม animation and character

10
ต.ค.
34 ครั้ง

depa จับมือซุปเปอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่วงการระบบน้ำเพื่อการเกษตรจำกัด หวังผลจัด Event สร้าง depa smart marker

depa จับมือซุปเปอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่วงการระบบน้ำเพื่อการเกษตรจำกัด หวังผลจัด Event สร้าง depa smart marker

10
ต.ค.
38 ครั้ง

ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล

ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล 

10
ต.ค.
143 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 

10
ต.ค.
21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

09
ต.ค.
108 ครั้ง

“ประจิน” เร่งเครื่องเมืองอัจฉริยะเคาะเกณฑ์สร้างสมาร์ทซิตี้ มอบดีป้าประกวดตราสัญญลักษณ์ก่อนเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ

“ประจิน” เร่งเครื่องเมืองอัจฉริยะเคาะเกณฑ์สร้างสมาร์ทซิตี้ มอบดีป้าประกวดตราสัญญลักษณ์ก่อนเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ