ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
810 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

04
ธ.ค.
44 ครั้ง

depa ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

depa ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

04
ธ.ค.
174 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

03
ธ.ค.
11 ครั้ง

ผอ.ดีป้า เยือนฟินแลนด์ สนโมเดลสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็ม เตรียมดึงร่วมพัฒนาในไทย

ผอ.ดีป้า เยือนฟินแลนด์ สนโมเดลสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็ม เตรียมดึงร่วมพัฒนาในไทย
 

03
ธ.ค.
56 ครั้ง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘ เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘
เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

03
ธ.ค.
58 ครั้ง

Coding Thailand ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 

Coding Thailand ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 

30
พ.ย.
30 ครั้ง

การเริ่มต้นกับเกษตรกรฐานราก ณ ไร่ทองหทัย ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การเริ่มต้นกับเกษตรกรฐานราก ณ ไร่ทองหทัย ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

30
พ.ย.
17 ครั้ง

depa เหนือล่าง เดินหน้าสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการทำงานในจังหวัดพิษณุโลก

depa เหนือล่าง เดินหน้าสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการทำงานในจังหวัดพิษณุโลก 

30
พ.ย.
21 ครั้ง

depa สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้นำทุกภาคส่วน

depa สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้นำทุกภาคส่วน 

29
พ.ย.
46 ครั้ง

วันสุดท้ายแล้วสำหรับ depa Digital Startup Pitching Day  #Round 2 !!! 

วันสุดท้ายแล้วสำหรับ depa Digital Startup Pitching Day  #Round 2 !!! 

29
พ.ย.
48 ครั้ง

ระยองเมืองอัจฉริยะ - โอกาสใหม่ของเมืองเพื่อความยั่งยืน

ระยองเมืองอัจฉริยะ - โอกาสใหม่ของเมืองเพื่อความยั่งยืน