ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,640 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

05
ต.ค.
414 ครั้ง
depa logo

ประกาศสำนักงานฯที่ depa/๒๕๖๑ การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Infrastructure Fund or Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่3)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Infrastructure Fund or Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)
 

05
ต.ค.
30 ครั้ง

depa ร่วมถาบันมาตรฐานรหัสสากล  จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร มุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

depa ร่วมถาบันมาตรฐานรหัสสากล  จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร มุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

05
ต.ค.
63 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

04
ต.ค.
128 ครั้ง

ดีป้า’ผนึก 16 พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล เงินสะพัดกว่า 16.8 ล้านบาท สร้างผู้นำธุรกิจเกิน 100 ราย 

ดีป้า’ผนึก 16 พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล เงินสะพัดกว่า 16.8 ล้านบาท สร้างผู้นำธุรกิจเกิน 100 ราย 

04
ต.ค.
55 ครั้ง

depa ร่วมงาน QS in conversation in Singapore แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ Smart City 

depa ร่วมงาน QS in conversation in Singapore แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ Smart City 

04
ต.ค.
49 ครั้ง

depa ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ระดมความคิดพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

depa ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ระดมความคิดพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
 

03
ต.ค.
107 ครั้ง

depa ร่วมงานแสดงเทคโนโลยี Cebit ASEAN Thailand ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

 depa ร่วมงานแสดงเทคโนโลยี Cebit ASEAN Thailand ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

02
ต.ค.
55 ครั้ง

DELL EMC ร่วม ผอ. depa แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Smart Citie ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลสำหรับเมืองแห่งอนาคต

DELL EMC ร่วม ผอ. depa แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Smart Citie ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลสำหรับเมืองแห่งอนาคต

30
ก.ย.
165 ครั้ง

เปิดตัว YouTube Kids แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่ออนาคตเยาวชนไทย 

เปิดตัว YouTube Kids แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่ออนาคตเยาวชนไทย 

30
ก.ย.
1,640 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561