ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,330 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

27
มี.ค.
161 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

27
มี.ค.
62 ครั้ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (IP Champion 2019) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (IP Champion 2019) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

22
มี.ค.
77 ครั้ง

Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙

งานแสดงสินค้า Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน

22
มี.ค.
380 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๓ ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 

22
มี.ค.
107 ครั้ง

3DEXPERIENCE Forum 2019 ครั้งแรกในเมืองไทย

3DEXPERIENCE Forum 2019 
ครั้งแรกในเมืองไทย 

21
มี.ค.
99 ครั้ง

depa หาโอกาสใหม่ๆ พร้อมขยายตลาดให้ Digital Startup และ Digital SMEs ของไทย

depa หาโอกาสใหม่ๆ พร้อมขยายตลาดให้ Digital Startup และ Digital SMEs ของไทย

21
มี.ค.
118 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

21
มี.ค.
380 ครั้ง

KhonKaen Smart City ส่งเสริมผู้สูงอายุใช้ดิจิทัลดูแลสุขภาพ

KhonKaen Smart City ส่งเสริมผู้สูงอายุใช้ดิจิทัลดูแลสุขภาพ

21
มี.ค.
177 ครั้ง

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น"

depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น"

19
มี.ค.
70 ครั้ง

depa ร่วมวางแผนจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Regional Digital Park

depa ร่วมวางแผนจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Regional Digital Park