ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
810 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

26
พ.ย.
40 ครั้ง

ดีป้า จับมือพันธมิตรการศึกษาและเทคโนโลยี ต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโครงการ Coding Thailand

ดีป้า จับมือพันธมิตรการศึกษาและเทคโนโลยี ต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโครงการ Coding Thailand

26
พ.ย.
23 ครั้ง

อบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่

อบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่

26
พ.ย.
106 ครั้ง

เชิญชวนเข้าร่วมงาน -- Thailand Software Fair 2018  -- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ C Asean, อาคาร Cyber World ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เชิญชวนเข้าร่วมงาน -- Thailand Software Fair 2018  -- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ C Asean, อาคาร Cyber World ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

25
พ.ย.
60 ครั้ง

depa หารือญี่ปุ่น มุ่งจัดงาน Thailand–Japan IoT Conference ต้นปีหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีและจับคู่ร่วมลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

depa หารือญี่ปุ่น มุ่งจัดงาน Thailand–Japan IoT Conference ต้นปีหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีและจับคู่ร่วมลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

24
พ.ย.
57 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมการจัดการ “Blockchain Thailand Genesis” บรรยายในหัวข้อ “บล็อกเชนกับการพ้ฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมการจัดการ “Blockchain Thailand Genesis” บรรยายในหัวข้อ “บล็อกเชนกับการพ้ฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”

23
พ.ย.
93 ครั้ง

depa ร่วม METALEX AI Forum 2018 “ปัญญาประดิษฐ์-ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” บรรยยายหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสการลงทุน AI ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Challenges and Opportunities for AI Investment in Business and Industry)” 

depa ร่วม METALEX AI Forum 2018 “ปัญญาประดิษฐ์-ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” บรรยยายหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสการลงทุน AI ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Challenges and Opportunities for AI Investment in Business and Industry)” 

23
พ.ย.
95 ครั้ง

depa ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G  และดำเนินการ 5G Testbed ในพื้นที่ EEC

depa ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G  และดำเนินการ 5G Testbed ในพื้นที่ EEC

23
พ.ย.
339 ครั้ง

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการดิจิทัลที่มี Solutions ตอบโจทย์ SMEs เข้าร่วมเป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs หรือ“depa Mini Transformation Voucher” ประจำปี 2562

22
พ.ย.
153 ครั้ง
ASEANThailand 2019

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
 

22
พ.ย.
72 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้และ มทบ 11 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้และ มทบ 11 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ