ข่าวสารของ DEPA

30
พ.ค.
943 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 พฤษภาคม 2561

06
มิ.ย.
71 ครั้ง

depa ร่วมกับ กลุ่ม Smart City Alliance ลงพื้นที่แหลมฉบัง และพัทยา เปิดตัวโครงการ  Smart City D-Boost Camp ภายใต้แนวคิด “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”

depa ร่วมกับ กลุ่ม Smart City Alliance ลงพื้นที่แหลมฉบัง และพัทยา เปิดตัวโครงการ  Smart City D-Boost Camp ภายใต้แนวคิด “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”

06
มิ.ย.
0 ครั้ง

depa ร่วมกับ กลุ่ม Smart City Alliance ลงพื้นที่แหลมฉบัง และพัทยา เปิดตัวโครงการ  Smart City D-Boost Camp ภายใต้แนวคิด “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”

depa ร่วมกับ กลุ่ม Smart City Alliance ลงพื้นที่แหลมฉบัง และพัทยา เปิดตัวโครงการ  Smart City D-Boost Camp ภายใต้แนวคิด “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”

06
มิ.ย.
602 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (ซอฟต์แวร์) ให้สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมปรับกระบวนการองค์กร ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพ และการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานและได้รับใบรับรองคุณภาพวผในระดับสากล
 

05
มิ.ย.
250 ครั้ง

depa สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

depa สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ: สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน เช่น สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

04
มิ.ย.
59 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ดิจิทัลพัฒนาเกษตร ผลักดันสหกรณ์การเกษตรพิมายเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ดิจิทัลพัฒนาเกษตร ผลักดันสหกรณ์การเกษตรพิมายเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
 

04
มิ.ย.
62 ครั้ง

depa ร่วมเชื่อมสองฝั่งโขงผ่าน Digital Information & Communication Gateway หนุนเมือง Smart City สู่ Global City

depa ร่วมเชื่อมสองฝั่งโขงผ่าน Digital Information & Communication Gateway หนุนเมือง Smart City สู่ Global City 

01
มิ.ย.
86 ครั้ง

depa เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

depa เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 

31
พ.ค.
62 ครั้ง

depa เยือนรัสเซียตามคำเชิญ เดินหน้าหาพันธมิตรด้าน Digital Startups

depa เยือนรัสเซียตามคำเชิญ เดินหน้าหาพันธมิตรด้าน Digital Startups
 

30
พ.ค.
67 ครั้ง

depa พาคณะ Digital Startups แนวหน้าของไทย เยือนประเทศรัสเซีย สานความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศเมืองไทยให้แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถ Digital Startups ไทย

depa พาคณะ Digital Startups แนวหน้าของไทย เยือนประเทศรัสเซีย สานความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศเมืองไทยให้แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถ Digital Startups ไทย
 

30
พ.ค.
943 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 พฤษภาคม 2561