ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
261 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

08
ก.พ.
166 ครั้ง

depa เดินหน้าประชุม Smart City Alliance ครั้งที่ 2 พันธมิตรร่วมงานกว่า 60 บริษัท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเเละฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจริยะ จัดประชุม Smart city Alliance ครั้งที่ 2/2561 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท HUAWEI Technologies (Thailand) ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านSmart City เเละหารือความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม Huawei Open Lab โดยมีพันธมิตร Alliance ร่วมประชุมกว่า 60 บริษัท 

08
ก.พ.
580 ครั้ง

Internet of Things: From Hype to Reality

The Internet of Things has gone from being a buzzword to almost an imperceptible part of our lives. It is so everywhere that most of the time people do not realize the technology is there. The applications of Internet of Things are numerous, with a variety of sensors in smartphones, smart cars, smart homes, smart public infrastructure (streetlights, elevators, escalators, roads) to smart shops and smart factories and so on so forth. In other words, with the Internet of Things, the truly “smart” era has already arrived.

06
ก.พ.
136 ครั้ง

depa ร่วมงาน The Revolution ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานขององค์กร ลดข้อจำกัดการทำงาน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดยนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมแถลงข่าว The Revolution เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "Super Duck" ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของ ThaiWPS และ INET Cloud Connect  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถือว่าตอบสนองการใช้งานขององค์กร การทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องต่อสัญญาณ Internet เพื่อช่วยลดข้อจำกันในการทำงาน
 

06
ก.พ.
175 ครั้ง

depa ต้อนรับ สนช. พร้อมประชุมร่วมความคืบหน้า Smart City

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนและนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง  ประธานกรรมาธิการ  พร้อมทั้งประชุมร่วมกันในหัวข้อความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City)  รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อจำกัดในการดำเนินกิจการด้านดิจิทัลและเยี่ยมชมบริษัท Startup ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยกิจการงานที่สนับสนุนขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

06
ก.พ.
119 ครั้ง

depa ขับเคลื่อนครั้งใหญ่วงการแพทย์ขอนแก่น เตรียมตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมขับเคลื่อนวงการแพทย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับประสานให้เกิดความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลก่อนนำมาใช้กับมนุษย์ (digital Living Lab) ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะวิศวกรรม, รพ.ศรีนครินทร์, สกว. พร้อมเชื่อมโยง Lab สู่เทคโนโลยีการผลิตใช้จริงร่วมกับประเทศเกาหลี และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

06
ก.พ.
113 ครั้ง

รมว.ดีอี เยี่ยมราชการ – พร้อมรับฟังหน่วยงานในสังกัด แนะเชื่อมั่นการทำงาน ด้านดีป้าโชว์แอป “See Thru Thailand” ชี้สร้างรายได้กลับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจันทบุรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงดีอี เดินทางตรวจราชการและรับฟังการดำเนินงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แอปพลิเคชัน “See Thru Thailand” หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี AR, รีวิวของดีของเด็ดประจำจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 10 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี, ตราด, เชียงใหม่, ลำปาง, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, เพชรบุรี กาญจนบุรี, ตรัง และพังงา และคาดว่าในปีนี้จะแล้วเสร็จ และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ท้องถิ่น
 

06
ก.พ.
118 ครั้ง

depa นัดประชุมรอบ 2 เตรียมดัน ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน เป็นประธานอนุกรรมการฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ร่วมประชุมเพื่อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564
 

06
ก.พ.
261 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

02
ก.พ.
172 ครั้ง

depa ร่วมดูงานสปป.ลาว พร้อมชักชวนร่วมงาน DTBB 2018

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ห้องหลวงพระบาง Settha Palace Hotel  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม Bilateral Meeting ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว ที่ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa นำโดยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมคณะเพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอภารกิจของdepa เช่น Smart city and Digital Park IoT institute และได้ชักชวนสปป.ลาวมาร่วมงาน DTBB 2018 พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานที่ LAOSAT
 

02
ก.พ.
189 ครั้ง

depa หารือรองผู้ว่าพิษณุโลกและหน่วยงานอื่นหวังตั้งสาขา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นางนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พิษณุโลก ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พิษณุโลก  SME Bank รวมถึงได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง และความร่วมมือสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย