ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,640 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

29
ก.ย.
60 ครั้ง

depa พาจังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศการพัฒนาเมือง Smart City สาขา Public health and Social Services ระดับเอเชียแปซิฟิก

depa พาจังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศการพัฒนาเมือง Smart City สาขา Public health and Social Services ระดับเอเชียแปซิฟิก

29
ก.ย.
30 ครั้ง

เอสเคเอฟ แยะโครงการวิจัย Finz Pork ควรมีการจัดการ Zoning เพื่อการส่งออกที่ชัดเจน

เอสเคเอฟ แยะโครงการวิจัย Finz Pork ควรมีการจัดการ Zoning เพื่อการส่งออกที่ชัดเจน

29
ก.ย.
44 ครั้ง

MOU Smart Living Lab พร้อมพันธมิตรอื่นๆ พลักดันการทำ Standard Exchange และ Intelligence Big Data ทางการแพทย์และสุขภาพ วางมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับอีก Smart อื่นๆ ในขอนแก่นเร็วๆ

MOU Smart Living Lab พร้อมพันธมิตรอื่นๆ พลักดันการทำ Standard Exchange และ Intelligence Big Data ทางการแพทย์และสุขภาพ วางมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับอีก Smart อื่นๆ ในขอนแก่นเร็วๆ

29
ก.ย.
53 ครั้ง

ทีมเกษตรเก็บข้อมูลโครงการวิจัย Finz pork หารือนำ IoT มาใช้ในอุตสาหกรรมหมู

ทีมเกษตรเก็บข้อมูลโครงการวิจัย Finz pork หารือนำ IoT มาใช้ในอุตสาหกรรมหมู

29
ก.ย.
42 ครั้ง

ประชุมพัฒนา POSKAR แอปพลิเคชั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี 

ประชุมพัฒนา POSKAR แอปพลิเคชั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี 

28
ก.ย.
33 ครั้ง

depa ร่วมสถาบันมาตรฐานรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farmer

depa ร่วมสถาบันมาตรฐานรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farmer

28
ก.ย.
58 ครั้ง

Transform เกษตรกรสู่ยุค 4.0 กับโรงรมควันลำไยด้วย IoT และ MJU Smart Farm and Solutions

Transform เกษตรกรสู่ยุค 4.0 กับโรงรมควันลำไยด้วย IoT และ MJU Smart Farm and Solutions

27
ก.ย.
285 ครั้ง

depa ร่วมงาน RMUTT Innovation University: Digital Workforce เน้นย้ำพัฒนากำลังคนดิจิทัล

depa ร่วมงาน RMUTT Innovation University: Digital Workforce เน้นย้ำพัฒนากำลังคนดิจิทัล

27
ก.ย.
38 ครั้ง

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9 กระชับสัมพันธ์หน่วยงานขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9 กระชับสัมพันธ์หน่วยงานขอนแก่น

27
ก.ย.
240 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Private Investment)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔)