ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
262 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

02
ก.พ.
146 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561 สร้างเครือข่าย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน ในหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการพัฒนา SMEs ไทย ปี 2561” จัดโดย
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งให้ผู้นำสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อรับรู้ทิศทางการพัฒนา SMEs ไทยเพื่อให้สอดคล้องกับยุค SMEs 4.0 นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศผ่าน SMEs ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

02
ก.พ.
162 ครั้ง

depa ร่วมบรรยาย งาน Annual conference ของ LAT หวังสร้างเครือข่าย เตรียมจับมือ DIP

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร เป็นผู้แทนจาก depa ร่วมบรรยายงาน “Annual conference : Industrial 4.0 Identifications, Creation & Management of IP for a coming industry revolution” จัดโดย สมาคมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) หรือ Licensing Association (Thailand) (LAT) ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน งานด้าน IP และการเสนอแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ depa และเร็วๆ นี้ จะได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของ depa และกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Department of Intellectual Property (DIP)
 

02
ก.พ.
156 ครั้ง

depa ต้อนรับ รองปลัดดีอีพร้อมคณะสื่อ เยี่ยมชม Smart Hub อุดรฯ พบปะ startup เร่งสร้างความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯและคณะผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ Smart Hub (Co-Working Space) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม Startup  ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามจำนวนมาก

01
ก.พ.
764 ครั้ง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่ม Startup ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นฐานของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคนที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีไอเดีย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าลองผิด ลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่อาจไม่มีเงินทุน ซึ่งหลายคนมีความฝันที่จะประกอบการ บ้างก็สานฝันให้เป็นจริงด้วยการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ ฝึกฝนเชิงเทคนิคในการผลิต หาโอกาสทางการตลาด ลองผิดลองถูกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางด้วยการลงมือถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและทำซ้ำได้ และเดินทางตามแผนที่ลงมือเขียนเองกับมือ พร้อมกับสามารถนำเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพในการประกอบการด้วยการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การหาผู้ร่วมทุน (Venture Capital) การระดมทุน (Crown Funding) การหาทุนแบบเงินให้เปล่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Angel Fund) ทั้งนี้ ทุกๆ แหล่งทุนจำเป็นต้องทราบแนวคิดธุรกิจ (Business Idea) แผนแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อประเมินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจัดตั้งและการประกอบการให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

31
ม.ค.
159 ครั้ง

depa สานสัมผัสมหาลัย หวังประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุน

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้าหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมาตรการของสำนักงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
 

31
ม.ค.
197 ครั้ง

depa เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลไม่หยุด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 19 พฤษภาคม 2561 ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาดูงานในวันที่สอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บรรยายในหัวข้อ Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น นำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้ประทับใจ

31
ม.ค.
493 ครั้ง

depa ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City ขานรับเร่งทำแผนให้สอดรับกับปัญหา – ความต้องการ -บริบทของแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ห้อง 301 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นั่งเลขานุการร่วมของคณะกรรมการฯ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 3 กระทรวง คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง 10 กระทรวง หน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3 ท่าน
 

31
ม.ค.
341 ครั้ง

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา

depa ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ. สงขลา

31
ม.ค.
253 ครั้ง

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดภูเก็ต

depa ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ พาร์โก้ ดีไซน์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

30
ม.ค.
236 ครั้ง

depa ร่วมเสวนา งาน “NextGen – Digital Innovation Solution”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมเสวนาในงาน “NextGen – Digital Innovation Solution” โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน อาทิ ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของ depa เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัล ที่มาและความสำคัญของ Smart City ที่ทาง depa เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและโครงการอื่นๆที่ทาง depa ร่วมขับเคลื่อน   เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมเสวนาในงาน “NextGen – Digital Innovation Solution” โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สำนักงาน อาทิ ขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบของ depa เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัล ที่มาและความสำคัญของ Smart City ที่ทาง depa เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและโครงการอื่นๆที่ทาง depa ร่วมขับเคลื่อน