ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,330 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

14
มี.ค.
392 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Goverment & Public  Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

13
มี.ค.
96 ครั้ง

กองทุน DE พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กองทุน DE พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

13
มี.ค.
85 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

12
มี.ค.
109 ครั้ง

depa หนุนเทคโนโลยี Drone ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

depa หนุนเทคโนโลยี Drone ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

12
มี.ค.
62 ครั้ง

depa ร่วมขับเคลื่อน "เชียงใหม่เมืองสุขภาพ"

depa ร่วมขับเคลื่อน "เชียงใหม่เมืองสุขภาพ"

12
มี.ค.
17,132 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11
มี.ค.
309 ครั้ง

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand 
พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวโลโก้ Smart City Thailand พร้อมรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

11
มี.ค.
9,294 ครั้ง

จัดเต็ม เข้มข้น "สุดยอดหลักสูตร Digital CEO#2"

จัดเต็ม เข้มข้น "สุดยอดหลักสูตร Digital CEO#2"

08
มี.ค.
9,335 ครั้ง

depa ผลักดันเมืองสามหมอก สู่ Smart City

depa ผลักดันเมืองสามหมอก สู่ Smart City

06
มี.ค.
9,886 ครั้ง

“สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์” Smart City Thailand Take off

“สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์” Smart City Thailand Take off
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ