ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
366 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

21
ก.ค.
58 ครั้ง

ร่วมมือพันธมิตรจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Maching Day และสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจับคู่ Business Matching ระหว่าง Digital Provider กับ SMEs

depa ใต้ตอนบน ร่วมมือพันธมิตรจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Maching Day และสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจับคู่ Business Matching ระหว่าง Digital Provider กับ SMEs พร้อมรับโอกาสดี ๆ จากโครงการ depa Mini Transformation Voucher 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนร่วมมือกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต. จัดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และBusiness Matching แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติซึ่งมี นายประชา อัศวธีระ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ และ นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการ ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้   ภายในงานมีจัดกิจกรรม Maching Day และสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจับคู่ Business Matching ระหว่าง Digital Provider กับ SMEs พร้อมรับโอกาสดี ๆ จากโครงการ depa Mini Transformation Voucher แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดิจิทัล ได้แนะนำบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมBusiness Matching ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการดิจิทัลด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน มากถึง 200 คน  ทำให้เกิด Business Matching กว่า 15  ครั้ง รวมมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่าล้านบาท  นำไปสู่โอกาสการซื้อขายนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนดิจิทัลกับดีป้าในอนาคตอีกหลายสัญญาต่อไป….

20
ก.ค.
36 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

วันนี้ 20 ก.ค. 61 depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธ์ เลขธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสู่การต่อยอดการใช้มาตรฐานสากลในภาคการเกษตร  ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับสากล  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตร เข้าสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งการจัด Workshop การวางแผนการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม  Business Model Canvas ให้ความรู้ในการวางแผนทางธุรกิจ เพื่อคัดเลือกขอรับการสนับสนุนการจัดทำ conceptual plan อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 50,000 บาทและการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อยอดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

20
ก.ค.
118 ครั้ง

พบกับนิทรรศการ ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล กับวิทยากรที่จะมาเติมเชื้อเพลิงขับเคลื่อนธุรกิจให้มุ่งหน้าไปแบบ เร็ว แรง และทะลุสู่ความสำเร็จ

พบกับนิทรรศการ ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล กับวิทยากรที่จะมาเติมเชื้อเพลิงขับเคลื่อนธุรกิจให้มุ่งหน้าไปแบบ เร็ว แรง และทะลุสู่ความสำเร็จ พบกันได้ทั่วประเทศไทยทั้ง 4 ภาค 5 สถานที่

•  กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 ส.ค.61 ณ ห้อง Conference Halls Glowfish Sathorn
• ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.61 ณ ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 ส.ค.61 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 ส.ค. 61 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
• ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 21 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มากมาย อาทิ คุณแมน ชวยศ ป้อมคำ, ดร.ก้อง พณชิต กิตติปัญญางาม ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “How to do Business Proposal” และหัวข้อ “การเงินคือสิ่งสำคัญ” โดย คุณนก มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ, ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และคุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2O5iP2X

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/DEPATHAI/
หรือสอบถามเพิ่มเติม 089-929-0531

#มาสตาร์ทสู่ความสำเร็จแบบทะลุไมล์ไปด้วยกัน  #depa #DEPATHAI

20
ก.ค.
31 ครั้ง

depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 19-20  ก.ค. 2561 depa โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตร MOOCs (Massive Open On-line Course) ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้เพิ่มขึ้นและได้เข้าร่วมเสวนาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน   อีเลิร์นนิง 2561 ในหัวข้อ  Transformation of Thai MOOC ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ซึ่ง depa ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร  ได้แก่     หลักสูตรด้าน Digital Transformation  หลักสูตรด้านStartup  หลักสูตรด้านเกษตร และ หลักสูตรด้านอาหาร  ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดจะเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายให้สามารถถ่ายโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบันฯได้ หรือการใช้หลักสูตร MOOC เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน ใช้ประวัติการเรียนรู้ ประกอบการเลื่อนตำแหน่งหรือสมัครงานได้ต่อไปในอนาคต

20
ก.ค.
758 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20
ก.ค.
80 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa mini Transformation Voucher)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa mini Transformation Voucher)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20
ก.ค.
911 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม(depa Digital Transformation Funds)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม(depa Digital Transformation Funds)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

20
ก.ค.
37 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

18
ก.ค.
53 ครั้ง

ผู้อำนวยการสถาบัน IoT (depa) เผยความร่วมมือ depa & AIBP สร้างเครือข่ายพันธมิตรไอโอทีสากล หนุนการลงทุนในประเทศ ผ่านรายการ Thailand Today (NBT WORLD)

ผู้อำนวยการสถาบัน IoT (depa) เผยความร่วมมือ depa & AIBP สร้างเครือข่ายพันธมิตรไอโอทีสากล หนุนการลงทุนในประเทศ ผ่านรายการ Thailand Today (NBT WORLD)

18
ก.ค.
76 ครั้ง

การคัดเลือกรอบ  Audition- SMART CITY D-BOOST CAMP (EEC Forum)

“7 โมงเช้า ยันเที่ยงคืน... เพื่อ Smart City น้อยกว่านี้ได้ไง ”
สุดยอดทีมกรรมการคัดเลือกรอบ  Audition- SMART CITY D-BOOST CAMP (EEC Forum) กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ศุภกร  สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คุณวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 76  ทีมเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จากผู้สมัครทั้งหมด 140 ทีม 
- เตรียมความพร้อม ตั้งแแต่ 7 โมงเช้า 
- เริ่ม Audition ทีมแรก เวลา 08.00 น.  
- ทีมสุดท้ายเกือบ 23.00 น. 
- ประมวลคะแนนและระดมความคิดกันเสร็จเกือบเที่ยงคืน
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ ที่คณะกรรมการต้องทำงานกันอย่างหนัก ยังมีขั้นตอนการ Screen เพื่อคัดเลือกความเหมาะสมอีก 2-3 ขั้น ก่อนจะประกาศผล เพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น 6 สัปดาห์ และต่อยอดการพัฒนา Smart City ในเขตพื้นที่เป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รอติดตามผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้วันที่ 27 กรกฏาคมนี้ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่ 
www.smartcity-dboostcamp.com