ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,936 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

05
ก.ค.
760 ครั้ง

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจร่วมมือกันผลักดันโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลให้สอดรับนโยบายร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" แบบบูรณาการ

03
ก.ค.
734 ครั้ง

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดกิจกรรมอบรม “การสร้างผังเมือง 3 มิติ”

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดกิจกรรมอบรม “การสร้างผังเมือง 3 มิติ”
 

03
ก.ค.
730 ครั้ง

DEPA จัดกิจกรรม Accelerate Program หัวข้อ AI and Smart Cities โดย Mrs. Ayesha Khana

DEPA จัดกิจกรรม Accelerate Program หัวข้อ AI and Smart Cities โดย Mrs. Ayesha Khana

03
ก.ค.
6,023 ครั้ง
Thailand Big Bang 2017

งานแสดงศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"Digital Thailand Big Bang 2017"

    สัมผัสประสบการณ์แห่งโลกดิจิทัล ในงานแสดงศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด Digital  transformation Thailand โฉมหน้าประเทศไทยในยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เชิญสัมผัสได้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-2  วันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี

30
มิ.ย.
622 ครั้ง

DEPA ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Startup Adventure

DEPA ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Startup Adventure

29
มิ.ย.
1,169 ครั้ง

DEPA ชวนลุ้น ภูเก็ต เชียงใหม่ ชิงสุดยอด SMART CITY

DEPA ชวนลุ้น ภูเก็ต เชียงใหม่ ชิงสุดยอด SMART CITY

28
มิ.ย.
985 ครั้ง
Petya

ป้องกัน รับมือ Ransomware PETYA

รับมือ PETYA Ransomware 

28
มิ.ย.
1,107 ครั้ง

DEPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Business Canvas

DEPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Business Canvas

28
มิ.ย.
635 ครั้ง

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดูงาน Phuket Smart City

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดูงาน Phuket Smart City

27
มิ.ย.
539 ครั้ง

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง

 DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง