ข่าวสารของ DEPA

30
พ.ค.
943 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 พฤษภาคม 2561

17
พ.ค.
142 ครั้ง

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย

16
พ.ค.
236 ครั้ง

depa ร่วม TDRI ชี้ จำนวนกำลังคนทำงานดิจิทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ

depa ร่วม TDRI ชี้ จำนวนกำลังคนทำงานดิจิทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ
 

16
พ.ค.
277 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ โดยได้เปิดรับลงทะเบียน รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 -  30 เมษายน 2561 นั้น สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานฯกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) จำนวน 19 ราย
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  จำนวน 79 ราย

16
พ.ค.
104 ครั้ง

ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้

       ภูเก็ต ขอนแก่นมีลุ้นสุดยอดสมาร์ทซิตี้

11
พ.ค.
102 ครั้ง

สามกระทรวง เลขานุการบอร์ดเมืองอัจฉริยะชาติ ชงเกณฑ์ประเมินสมาร์ทซิตี้

สามกระทรวง เลขานุการบอร์ดเมืองอัจฉริยะชาติ ชงเกณฑ์ประเมินสมาร์ทซิตี้

10
พ.ค.
169 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ“ASEAN ICT Awards 2018”

รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ“ASEAN ICT Awards 2018”

05
พ.ค.
205 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น

>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<

04
พ.ค.
151 ครั้ง

นายกฯ กำชับดีป้า ดึงผู้ประกอบดิจิทัลญี่ปุ่น ลงทุนในสถาบันไอโอที

นายกฯ กำชับดีป้า ดึงผู้ประกอบดิจิทัลญี่ปุ่น ลงทุนในสถาบันไอโอที
 

03
พ.ค.
223 ครั้ง

 depa ร่วมกับ RISE , KRIS เปิดตัวโครงการ Startup FastTrack “Go inter with depa” เพื่อส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพไทย ก้าวสู่เวทีโลก

 depa ร่วมกับ RISE , KRIS เปิดตัวโครงการ Startup FastTrack “Go inter with depa” เพื่อส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพไทย ก้าวสู่เวทีโลก

03
พ.ค.
545 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล