ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
810 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

06
พ.ย.
66 ครั้ง

depa ร่วม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

depa ร่วม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

06
พ.ย.
39 ครั้ง

ดีป้าเดินหน้าสนับสนุนชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนกินดี อยู่ดีและมีความสุขแบบยั่งยืน

ดีป้าเดินหน้าสนับสนุนชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนกินดี อยู่ดีและมีความสุขแบบยั่งยืน

06
พ.ย.
328 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
06
พ.ย.
95 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05
พ.ย.
61 ครั้ง

depa funds ผลักดันภูผาม่านเป็นชุมชนดิจิทัลต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

depa funds ผลักดันภูผาม่านเป็นชุมชนดิจิทัลต้นแบบด้านการท่องเที่ยว

03
พ.ย.
190 ครั้ง

depa ดึงพันธมิตรเร่งขยายพื้นที่พัฒนา Smart City ในเมืองสำคัญ ต่อยอดความสำเร็จจากภูเก็ตสู่กระบี่ ชู Smart Tourism สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนฝั่งอันดามัน

depa ดึงพันธมิตรเร่งขยายพื้นที่พัฒนา Smart City ในเมืองสำคัญ ต่อยอดความสำเร็จจากภูเก็ตสู่กระบี่ ชู Smart Tourism สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนฝั่งอันดามัน

03
พ.ย.
757 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่3)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่3)

02
พ.ย.
56 ครั้ง

depa หนุนเกษตรกรยุคดิจิทัล กับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

depa หนุนเกษตรกรยุคดิจิทัล กับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

01
พ.ย.
48 ครั้ง

depa ร่วมงานวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบเงินบริจาคต่อยอดโครงการมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

depa ร่วมงานวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบเงินบริจาคต่อยอดโครงการมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

01
พ.ย.
86 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"