ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,617 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

14
ก.ย.
1,001 ครั้ง

กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Internet of Things for Irrigation System)

กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Internet of Things for Irrigation System)
ณ ห้องจูปีเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

14
ก.ย.
529 ครั้ง

กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture) หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Powered Automatic Irrigation System)

กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตร (Young Smart Maker for Agriculture)
หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Powered Automatic Irrigation System)
ณ ห้องจูปีเตอร์ 6 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 18.00 น.

12
ก.ย.
81 ครั้ง

เตรียมความพร้อมขอนแก่น จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาทุกมิติ

เตรียมความพร้อมขอนแก่น จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาทุกมิติ

12
ก.ย.
219 ครั้ง

Train-the-Trainer: Digital Transformation for Food Industry พัฒนา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร

Train-the-Trainer: Digital Transformation for Food Industry พัฒนา SMEs อุตสาหกรรมอาหาร

12
ก.ย.
159 ครั้ง

depa ลงพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ปทุมธานี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

depa ลงพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ปทุมธานี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

11
ก.ย.
134 ครั้ง

“รมว.ดีอี” ผอ.depa นำคณะเข้าพบนายกฯ ประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ชูไฮไลท์บิ๊กดาต้าเพื่ออนาคตข้างหน้าของทุกคน ใช้ดิจิทัลพลิกโฉมประเทศ

 “รมว.ดีอี” ผอ. depa นำคณะเข้าพบนายกฯ ประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ชูไฮไลท์บิ๊กดาต้าเพื่ออนาคตข้างหน้าของทุกคน ใช้ดิจิทัลพลิกโฉมประเทศ 

11
ก.ย.
85 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งหารือแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งหารือแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

10
ก.ย.
217 ครั้ง

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเก

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่๒)

08
ก.ย.
233 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ปูพรมทั้งภาครัฐเอกชน ชู depa – Fund เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ปูพรมทั้งภาครัฐเอกชน ชู depa – Fund เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล 

07
ก.ย.
84 ครั้ง

กิจกรรมดีๆ ของ depa โดยวันนี้ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมดีๆ ของ depa โดยวันนี้ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย