ข่าวสารของ DEPA

30
พ.ค.
943 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 พฤษภาคม 2561

01
พ.ค.
600 ครั้ง

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ  Digital Thailand Big Bang 2018

30
เม.ย.
102 ครั้ง

depa ผนึกกำลัง มอ. เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม IoT Tech Startup 14 จังหวัดภาคใต้ 

depa ผนึกกำลัง มอ. เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม IoT Tech Startup 14 จังหวัดภาคใต้ 

30
เม.ย.
276 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑

ด้วย การส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียม ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

27
เม.ย.
70 ครั้ง

depa กับอีกบทบาทภารกิจด้้านการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

depa กับอีกบทบาทภารกิจด้้านการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

27
เม.ย.
67 ครั้ง

depa จับมือเพื่อนเพิ่ม ลุยส่งเสริม Digital Startup 

depa จับมือเพื่อนเพิ่ม ลุยส่งเสริม Digital Startup 

27
เม.ย.
71 ครั้ง

depa เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงาน Virtual Reality (#VR)

depa เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงาน Virtual Reality (#VR)

27
เม.ย.
84 ครั้ง

depa เปิดตัวโครงการ “Startup FastTrack” Go inter with #depa ช่วยสตาร์ทอัพโตแบบก้าวกระโดด

depa เปิดตัวโครงการ “Startup FastTrack” Go inter with #depa ช่วยสตาร์ทอัพโตแบบก้าวกระโดด 

27
เม.ย.
136 ครั้ง

ใกล้ปิดรับสมัครแล้วววว กับการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

ใกล้ปิดรับสมัครแล้วววว กับการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

27
เม.ย.
3,613 ครั้ง

“ดีป้า” เดินหน้าสร้าง “คนดิจิทัล” นำร่องจับมือ 10 สถาบันการศึกษา ปั้นคนดิจิทัล กว่า 3700 ราย ก่อนชงรัฐบาลขยายผลต่อเนื่อง

“ดีป้า” เดินหน้าสร้าง “คนดิจิทัล” นำร่องจับมือ 10 สถาบันการศึกษา ปั้นคนดิจิทัล กว่า 3700 ราย ก่อนชงรัฐบาลขยายผลต่อเนื่อง

26
เม.ย.
383 ครั้ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)"

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนนทรีสีทอง ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม