ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,330 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

22
ก.พ.
69 ครั้ง

ดีป้าร่วมงาน ASEAN Rice Bowl Startup Awards ซึ่งจัดขึ้นที่ Aryaduta เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ดีป้าร่วมงาน ASEAN Rice Bowl Startup Awards ซึ่งจัดขึ้นที่ Aryaduta เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

22
ก.พ.
53 ครั้ง

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ในหัวข้อ การสนับสนุนด้านแหล่งทุนจากภาครัฐ เพื่อการพัฒนาเกษตร 4.0

ดีป้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ในหัวข้อ การสนับสนุนด้านแหล่งทุนจากภาครัฐ เพื่อการพัฒนาเกษตร 4.0

22
ก.พ.
490 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิณ ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐาน
เพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิณ ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504

21
ก.พ.
128 ครั้ง

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ได้จัด depa Digital Startup Pitching Day Round 3 วันที่ 2 เพื่อคัดเลือกโครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุนในระยะการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล Depa Startup Fund S2

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ได้จัด depa Digital Startup Pitching Day Round 3 วันที่ 2 เพื่อคัดเลือกโครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุนในระยะการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล Depa Startup Fund S2

21
ก.พ.
143 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

21
ก.พ.
131 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคำนวณ / การโค้ดดิ้ง)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคำนวณ / การโค้ดดิ้ง)

21
ก.พ.
113 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตราการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตราการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
การให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship)

21
ก.พ.
45 ครั้ง

depa ใต้ล่างจัด DOSS เคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดสงขลาและหน่วยงานในกระทรวง DE

depa ใต้ล่างจัด DOSS เคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดสงขลาและหน่วยงานในกระทรวง DE

21
ก.พ.
72 ครั้ง

depa จับมือ หน่วยงานร่วมพันธมิตร ชี้ทาง Digital Start up เปิดมุมมอง How To สู่ความสำเร็จระดับโลก “Think Big Act Small”

depa จับมือ หน่วยงานร่วมพันธมิตร ชี้ทาง Digital Start up เปิดมุมมอง How To สู่ความสำเร็จระดับโลก
“Think Big Act Small”

21
ก.พ.
103 ครั้ง

ดีป้า ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Round 3

ดีป้า ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับทุน depa Digital Startup Round 3