ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
10,330 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

28
ก.ค.
1,016 ครั้ง

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

26
ก.ค.
954 ครั้ง

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center)

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center)

25
ก.ค.
2,551 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ
 

25
ก.ค.
912 ครั้ง

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐในภูมิภาคแอฟริกา ในการเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานฯ

DEPA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐในภูมิภาคแอฟริกา ในการเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานฯ

25
ก.ค.
2,280 ครั้ง
กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ
 

25
ก.ค.
2,656 ครั้ง
กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย

25
ก.ค.
2,347 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทัศนคติ และสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทัศนคติ และสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๒)

25
ก.ค.
1,068 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมสัมมนา Smart City และประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน Asia IoT Business Platfrom

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมสัมมนา Smart City และประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ในงาน Asia IoT Business Platfrom 

25
ก.ค.
737 ครั้ง

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

24
ก.ค.
1,213 ครั้ง

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล